EVENT TICKET

Saturday, February 25, 2012

راه ساده تر برای پرداخت و پرداخت آنلاین برای استفاده از اینترنت است.

راه ساده تر برای پرداخت و پرداخت آنلاین برای استفاده از اینترنت است.
پی پال راه امن تر، ساده تر برای پرداخت و دریافت آنلاین پرداخت است. راه حل های پرداخت آنلاین با بیش از 153 میلیون حساب در سراسر جهان

پی پال راه امن تر، ساده تر برای پرداخت و دریافت آنلاین پرداخت است. این سرویس اجازه می دهد تا هر کسی که به هیچ وجه آنها را ترجیح می دهم، از جمله از طریق کارت های اعتباری، حساب بانکی، پی پال هوشمند اتصال و یا مانده حساب ها، بدون به اشتراک گذاری اطلاعات مالی پرداخت.
پی پال به سرعت یک رهبر جهانی در راه حل های پرداخت آنلاین با بیش از 153 میلیون حساب در سراسر جهان تبدیل شده است. موجود در بازار 190 و 24 پول در سراسر جهان، پی پال را قادر می سازد به تجارت جهانی از طریق پرداخت در سراسر مکان های مختلف، ارز، و زبان.
پی پال برای تعالی بیش از 20 جایزه از صنعت اینترنت دریافت و کسب و کار جامعه اخیرا در سال 2006 پر از تار عنکبوت و غیره جایزه بهترین سایت خدمات مالی و صدا در سال 2006 مردم پر از تار عنکبوت و غیره را برای جایزه بهترین سایت خدمات مالی است.
واقع در سان خوزه، کالیفرنیا، پی پال در سال 1998 تاسیس شد و توسط eBay در سال 2002 به دست آورد.

برای ثبت نام بازدیدکننده داشته است پی پال:https://www.paypal.com/id/mrb/pal=UAEEDA78RPD7W
اطلاعات بیشتر:
http://allsportcourseskursusolahraga.blogspot.com/2012/02/paypal-is-safer-easier-way-to-pay-and.html

و یا بازدید از وب سایت من در زیر و روی لوگوی پی پال کلیک کنید:
http://kekabah.blogspot.com/http://travelandhealthnews.blogspot.comhttp://entertainmentandgetextramoney.blogspot.comhttp://mjusuf.blogspot.com/http://computer-internet-usaha.blogspot.com/http://computer-internet-3d-animationsetc.blogspot.com/http://newsvideo-photo.blogspot.com/http://allsportcourseskursusolahraga.blogspot.com/http://computer-internet-bussines.blogspot.com/http://education-pendidikan-online.blogspot.com/http://jobvacancieslowongankerja.blogspot.com/http://soccercoursessepakbola.blogspot.com/http://moviemusicfilmmusik.blogspot.com/http://languagecourseskursusbahasa.blogspot.com/http://cookreciperesepmasakan.blogspot.com/http://clickbankbussinesbankdatabisnis.blogspot.com/http://entertainmentandgetextramone.blogspot.com/ (EKONOMI)

No comments:

Post a Comment