EVENT TICKET

Tuesday, January 17, 2012

Kesyirikan Dan Bahayanya, Akibat Orang Yang Berbuat Syirik

Kesyirikan Dan Bahayanya, Akibat Orang Yang Berbuat Syirik

Kategori : Kitab : Dasar Islam

Jika bentuk-bentuk ibadah yang Allah syari’atkan di-palingkan dari Allah Azza wa Jalla atau secara bersamaan ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada selain-Nya, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan.

 Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum Muslimin antara lain: Meminta suatu maslahat atau dijauhkan dari mudharat (bahaya) kepada kuburan Nabi, habib, wali, kyai dan lainnya, bernadzar dan menyembelih hewan untuk mereka.

 Mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal dan yang sepertinya dan meminta perlindungan kepada jin.

Mempercayai jimat, tongkat, tangkal, susuk kekuatan, pusaka, barang sakti, ramalan bintang, dan lainnya. Mempercayai dan menggunakan jampi-jampi, pelet, guna-guna dan lain-lain.

Syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, kezhaliman yang paling zhalim dan dosa yang paling besar, yang tidak akan diampuni Allah Azza wa Jalla, jika pelaku syirik mati di atas syirik dan tidak bertaubat. Orang yang berbuat syirik adalah orang paling sesat, paling zhalim di muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla berfirman: “… Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.”

No comments:

Post a Comment