EVENT TICKET

Sunday, March 18, 2012

Kedudukan Solat Dalam Islam

Kedudukan Solat Dalam Islam

Oleh: Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi
Solat wajib ada lima: Zuhur, 'Asar, Maghrib,' Isya ', dan Subuh.
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Pada malam Isra '(ketika Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam dinaikkan ke langit) diwajibkan kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam solat lima puluh waktu. Lalu dikurangkan hingga menjadi lima waktu.Kemudian beliau diseru, 'Hai Muhammad, sesungguhnya keputusan di sisi-Ku tidak boleh diubah. Dan sesungguhnya bagimu (pahala) lima ini seperti (pahala) lima puluh '. "[1]
Dari Thalhah bin 'Ubaidillah Radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahawa pernah seorang Arab Badui berambut rawak-acakan mendatangi Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku solat apa yang diwajibkan Allah atasku." Beliau menjawab:
الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا.
"Solat lima waktu, kecuali jika engkau ingin menambah sesuatu (dari solat sunnah)." [2]
Kedudukan Solat Dalam IslamDari 'Abdullah bin' Umar Radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
بني الإسلام على خمس, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة وحج البيت, وصوم رمضان.
"Islam dibina atas lima (perkara): kesaksian bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, haji ke baitullah, dan puasa Ramadhan." [3]
A. Hukum Orang Yang Meninggalkan SolatSeluruh umat Islam sepakat bahawa orang yang mengingkari wajibnya solat, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Tetapi mereka berselisih tentang orang yang meninggalkan solat dengan tetap meyakini kewajipan hukumnya. Sebab perselisihan mereka adalah adanya sejumlah hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menamakan orang yang meninggalkan solat sebagai orang kafir, tanpa membezakan antara orang yang mengingkari dan yang bermalas-malasan mengerjakannya.
Dari Jabir Radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
"Sesungguhnya (batas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat." [4]
Dari Buraidah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
العهد الذي بيننا وبينهم الصلات, فمن تركها فقد كفر.
'Perjanjian antara kita dan mereka adalah solat. Barangsiapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. '"[5]
Namun yang rajih dari pendapat-pendapat para ulama ', bahawa yang dimaksudkan dengan kufur di sini adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Ini adalah hasil kompromi antara hadis-hadis tersebut dengan beberapa hadis lain, di antaranya:
Dari 'Ubadah bin ash-Shamit Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:
خمس صلوات كتبهن الله على العباد, من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة, ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.'Lima solat diwajibkan Allah ke atas para hamba. Barangsiapa mengerjakannya dan tidak mensia-siakannya sedikit pun kerana menganggap enteng, maka dia mempunyai perjanjian de-ngan Allah untuk memasukkannya ke syurga. Dan barangsiapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak mempunyai perjanjian dengan Allah. Jika Dia berkehendak, maka Dia mengadzabnya. Atau jika Dia berkehendak, maka Dia mengampuninya. '"[6]
Kita menyimpulkan bahawa hukum meninggalkan solat masih di bawah darjat kekufuran dan kesyirikan. Kerana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan perkara orang yang tidak mengerjakannya kepada kehendak Allah.
Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. "[An-Nisaa ': 48]
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,' Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba yang muslim pada hari Kiamat adalah solat wajib. Jika dia melakukannya dengan sempurna (maka ia selamat). Jika tidak, maka dikatakan: Lihatlah, apakah dia mempunyai solat sunat? Jika dia mempunyai solat sunat maka solat wajibnya disempurnakan oleh solat sunat tadi.Kemudian seluruh amalan wajibnya dihisab seperti halnya solat tadi. '"[7]
Dari Hudzaifah bin al-Yaman, dia mengatakan bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Islam akan lenyap sebagaimana lenyapnya warna pada baju yang luntur. Hingga tidak lagi diketahui apa itu puasa, solat, korban, dan sedekah. Kitabullah akan diangkat dalam satu malam, hingga tidak tersisalah satu ayat pun di bumi. Tinggallah segolongan manusia yang terdiri dari orang tua dan renta. Mereka berkata, 'Kami dapati bapak-bapak kami mengucapkan kalimat: Laa ilaaha illallaah dan kami pun mengucapkannya.' "Shilah berkata kepadanya," Bukankah kalimat laa ilaaha illallaah tidak bermanfaat untuk mereka, jika mereka tidak tahu apa itu solat, puasa, qurban, dan sedekah? "
Lalu Hudzaifah berpaling darinya. Shilah mengulangi pertanyaannya tiga kali. Setiap kali itu pula Hudzaifah berpaling darinya. Pada kali yang ketiga, Hudzaifah menoleh dan berkata, "Wahai Shilah, kalimat itulah yang akan menyelamatkan mereka dari neraka. Dia mengulanginya tiga kali. "[8]
B. Kepada Siapa Diwajibkan?Solat itu diwajibkan kepada setiap muslim yang telah baligh dan berakalDari 'Ali Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam, beliau bersabda:
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل.
"Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga terbangun, dari anak-anak hingga baligh, dan dari orang gila hingga kembali sedar." [9]
Wajib atas orang tua untuk menyuruh anaknya mengerjakan solat meskipun solat tadi belum diwajibkan atasnya, agar mereka terbiasa untuk mengerjakan solat.
Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, dia mengatakan bahawa Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين, واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين, وفرقوا بينهم في المضاجع.
"Suruhlah anak-anak kalian untuk solat pada usia tujuh tahun. Dan pukullah mereka kerana meninggalkannya pada usia sepuluh tahun.Serta pisahkanlah katil mereka. "[10]
[Disalin dari kitab Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal kitaabil Aziiz, Penulis Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, penterjemah Team Tashfiyah LIPIA - Kuala Lumpur, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428 - September 2007M]_______Footnote[1]. Muttafaq 'alaihi: [Sunan at-Tirmidzi (I/137 no. 213)], secara ringkas. Dan diriwayatkan secara panjang dalam Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (VII/201 no. 3887), Shahiih Muslim (I/145 no. 259), serta Sunan an-Nasa-i (I/217).
WAKTU-WAKTU SOLAT
OlehSyaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi

Dari Jabir bin 'Abdillah Radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam pernah didatangi Jibril Alaihissallam lalu ia berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Bangun dan solatlah!" Maka beliau solat Zuhur ketika matahari telah tergelincir. Kemudian Jibril mendatanginya lagi saat 'Asar dan berkata, "Bangun dan solatlah!" Lalu Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam solat 'Asar ketika bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Kemudian Jibril mendatanginya lagi Maghrib dan berkata, "Bangun dan solatlah." Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam solat Maghrib ketika matahari telah terbenam. Kemudian Jibril mendatanginya saat 'Isya' dan berkata, "Bangun dan solatlah!" Lalu beliau solat 'Isya' ketika merah senja telah hilang. Kemudian Jibril mendatanginya lagi saat Subuh dan berkata, "Bangun dan solatlah!" Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam solat Subuh ketika muncul fajar, atau Jabir berkata, "Ketika terbit fajar."
Keesokan harinya Jibril kembali mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam saat Zuhur dan berkata, "Bangun dan solatlah!" Lalu beliau solat Zuhur ketika bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Kemudian dia mendatanginya saat 'Asar dan berkata, "Bangun dan solatlah!" Lalu beliau solat' Asar ketika panjang bayangan semua benda dua kali panjang asalnya.Kemudian dia mendatanginya Maghrib pada waktu yang sama dengan kelmarin dan tidak berubah. Kemudian dia mendatanginya saat 'Isya' ketika pertengahan malam telah berlalu-atau Jibril mengatakan, sepertiga malam, - lalu beliau solat 'Isya'. Kemudian Jibril mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam saat hari sudah sangat terang dan berkata, "Bangun dan solatlah!" Lalu beliau solat Subuh kemudian berkata,' Di antara dua waktu tersebut adalah waktu solat. '"[1]
At-Tirmidzi mengatakan bahawa Muhammad (iaitu Ibnu Ismail al-Bukhari) berkata, "Riwayat yang sahih tentang waktu solat adalah hadis Jabir."
1. ZuhurWaktunya dari tergelincirnya matahari hingga bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya.
2. 'AsarWaktunya dari saat bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya hingga terbenamnya matahari.
3. MaghribWaktunya dari terbenamnya matahari hingga hilangnya warna kemerah-merahan pada senja.
Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wa sallam: "Waktu solat Maghrib selama warna kemerah-merahan pada senja belum hilang." [2]
4. 'Isya'Waktunya dari hilangnya merah senja hingga pertengahan malam.Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu a'alaihi wa sallam: "Waktu solat 'Isya' hingga pertengahan malam."
5. SubuhWaktunya dari terbit fajar hingga terbit matahari.Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:
وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس.
"Waktu solat Subuh dari terbitnya fajar hingga sebelum matahari terbit." [4]
A. Apakah yang dimaksudkan dengan ash-Solat al-Wustha (Pertengahan)?Allah Ta'ala berfirman:
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
"Peliharalah segala solat (mu), dan (peliharalah) solat wusthaa.Berdirilah untuk Allah (dalam solatmu) dengan khusyuk '. "[Al-Baqarah: 238].
Dari 'Ali Radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa di hari terjadinya perang al-Ahzab Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر, ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا.
"Mereka telah menyibukkan kita dari solat al-Wustha (iaitu) solat Asar. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kubur-kubur mereka dengan api." [5]
B. Disunnahkan Memajukan Solat Zuhur di Awal Waktu Ketika Hari Tidak Terlalu Panas.Dari Jabir bin Samurah, dia berkata:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا دحضت الشمس.
"Dahulu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan solat Zuhur ketika matahari telah tergelincir (condong ke barat)." [6]
C. Jika cuaca sangat panas, Disunnahkan Menunda Solat Zuhur sampai Weather Agak Dingin (Selama Tidak keluar dari Waktunya-Ed.)Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم.
"Jika hari sangat panas, maka tidaklah solat hingga cuaca menjadi agak sejuk. Sesungguhnya panas yang sangat itu merupakan sebahagian dari didihan Jahannam." [7]
D. Disunnahkan Menyegerakan Solat 'AsarDari Anas Radhiyallahu anhu:
أن رسول الله J كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية, فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة.
"Bahawasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah solat' Asar, sedangkan matahari masih tinggi dan terang. Lalu seseorang pergi dan mendatangi al-'Awali (tempat di sudut Madinah) sedangkan matahari masih tinggi." [8]
E. Dosa Orang yang Melewatkan Solat 'Asar.Dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Orang yang melewatkan solat 'Asar seperti orang yang berkurang keluarga dan hartanya."
Dari Buraidah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
"Barangsiapa meninggalkan solat 'Asar, maka terhapuslah amalannya." [10]
F. Dosa Orang yang mengakhirkannya Hingga Menjelang Senja (Ketika Matahari Akan Terbenam)Dari Anas Radhiyallahu anhu dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تلك صلاة المنافق, يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا.
'Itulah solat orang munafiq. Dia duduk sambil mengawasi matahari.Hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan (waktu terbit dan tenggelamnya matahari) ia bangkit dan solat empat rakaat dengan cepat. Ia tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. "[11]
G. Disunnahkan Menyegerakan Solat Maghrib dan Dimakruhkan mengakhirkannyaDari 'Uqbah bin' Amir Radhiyallahu anhu, Nabi Shalallahu a'alaihi wa sallam bersabda:
لا تزال أمتى بخير أو على الفطرة مالم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم.
"Umatku sentiasa dalam kebaikan atau dalam keadaan fitrah selama mereka tidak mengakhirkan solat Maghrib hingga banyak bintang muncul." [12]
Dari Salamah bin al-Akwa 'radhiyallahu anhu: "Dulu Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam solat Maghrib jika matahari telah terbenam dan bersembunyi di balik tirai (tidak nampak)." [13]
H. Disunnahkan Mengakhirkan Solat 'Isya' Selama Tidak MemberatkanDari 'Aisyah Radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Pada suatu malam Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam mengakhirkan solat 'Isya', hingga berlalulah sebahagian besar malam dan para penghuni masjid telah tertidur. Kemudian beliau keluar dan solat, lalu berkata, 'Sesungguhnya ini adalah waktunya, hanya saja aku tak ingin memberatkan umatku. [14]
I. Dimakruhkan Tidur Sebelumnya dan Perbincangan yang Tidak Berguna Sesudahnya.Dari Abu Barzah Radhiyallahu anhu: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membenci tidur sebelum' isya 'dan berbincang-bincang sesudahnya." [15]
Dari Anas Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Suatu malam kami menunggu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam hingga pertengahan malam. Lalu beliau datang dan solat dengan kami, kemudian menasihati kami. Beliau berkata:
ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا, وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.'Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang telah solat kemudian tidur.Dan sesungguhnya kalian sentiasa dalam solat selama kamu menunggu solat. '"[16]
J. Disunnahkan Menyegerakan Solat Subuh di Awal Waktunya (Ketika Masih Gelap)Dari 'Aisyah Radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Dulu para wanita mukminat menghadiri solat Subuh bersama Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam dengan berbungkus pakaian mereka. Kemudian kembali ke rumah-rumah mereka ketika telah menyelesaikan solat.Tidak ada seorang pun yang mengenali mereka kerana gelapnya malam. "[17]
K. Bilakah Seseorang Dianggap Masih Mendapatkan Waktu Solat?Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
"Barangsiapa mendapati satu rakaat solat Subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati solat Subuh. Dan barangsiapa mendapati satu rakaat solat Asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapati solat 'Asar." [18]
Undang-undang ini tidak di khususkan bagi solat Subuh dan 'Asar saja, tetapi untuk seluruh solat.
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
"Barangsiapa mendapati satu rakaat solat, maka dia telah mendapati solat itu" [19]
L. Mengqadha solat yang TerlewatkanDari Anas Radhiyiallahu anhu, dia mengatakan bahawa Nabi Allah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
"Barangsiapa lupa terhadap suatu solat atau tertidur darinya, maka kaffarat (tebusan) nya adalah melakukan solat itu jika ia telah mengingatinya." [20]
M.Apakah Orang yang Meninggalkan Solat Dengan Sengaja Hingga keluar dari Waktunya Wajib Untuk Mengqadha Solat Tersebut?Ibnu Hazm rahimahullah berkata dalam al-Muhallaa (II/235), "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan waktu tertentu, iaitu awal dan akhirnya, bagi setiap solat wajib. Masuk pada masa yang tertentu dan keluar pada waktu tertentu. Tidak ada bezanya antara orang yang solat sebelum waktunya dan orang yang solat sesudah waktunya. Kerana kedua-duanya solat pada selain waktunya.Qadha adalah kewajipan dari agama. Sedangkan agama tidak boleh selain dari Allah melalui lisan Rasul-Nya. Jika memang qadha wajib bagi orang yang sengaja meninggalkan solat hingga keluar waktunya, maka tentu Allah dan Rasul-Nya tidak akan melalaikan dan melupakannya. Tidak pula sengaja menyulitkan kita dengan tidak memberi penjelasan mengenainya. "Dan tidaklah Rabb-mu lupa." (Maryam: 64). Dan setiap syari'at yang bukan dari al-Qur-an dan Sunnah adalah bathil. "
[Disalin dari kitab Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal kitaabil Aziiz, Penulis Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, penterjemah Team Tashfiyah LIPIA - Kuala Lumpur, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428 - September 2007M]_______Footnote[1]. Shahiih: [Irwaa'ul Ghaliil (250)], Ahmad (al-Fat-hur Rabbaani) (II/241 no. 90), Sunan an-Nasa-i (I/263), dan Sunan at-Tirmidzi (1 /101 no. 150), dengan lafaz sama.

Hukum Azan, Keutamaan Azan Dan Tata Cara Azan
Selasa, 3 Ogos 2004 22:35:14 WIB
ADZAN
OlehSyaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi

A. Hukum AzanAzan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu solat dengan lafaz yang khusus [1]. Hukumnya adalah wajib.
Dari Malik bin al-Huwairits, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
"Jika telah tiba (waktu) solat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kamu. Dan hendak-lah yang paling tua di antara kamu mengimami kamu." [2]
Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan azan, dan perintah mengandung pewajiban sebagaimana yang telah diketahui.
Dari Anas Radhiyallahu anhu, bahawasanya ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersama kami untuk memerangi satu kaum, tidaklah beliau berperang hingga datangnya pagi. Beliau menunggu, jika mendengar azan, beliau tidak memerangi mereka.Sebaliknya, jika tidak mendengar azan, maka beliau menyerang mereka. "[3]
B. Keutamaan AzanDari Mu'awiyah Radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
"Sesungguhnya para mu-adzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari Kiamat." [4]
Dari 'Abdurrahman bin' Abdillah bin 'Abdirrahman bin Abi Sha'sha'ah al-Ansari kemudian al-Mazini dari ayahnya, dia mengkhabarkan bahawa Abu Sa'id al-Khudri berkata kepadanya, "Sungguh aku melihat engkau menyukai kambing dan gurun (pedalaman ). Jika engkau berada di antara seekor atau di gurunmu, maka Azanlah untuk solat dan keraskanlah suaramu dengan seruan itu. Kerana sesungguhnya tidaklah jin, manusia, dan lain-lain mendengar suara mu-adzin melainkan mereka akan memberikan kesaksian baginya di hari Kiamat. "Abu Sa'id melanjutkan," Aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. "[5]
C. Tata Cara AzanDari 'Abdullah bin Zaid bin' Abdi Rabbih, dia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersetuju untuk menabuh loceng, padahal beliau membencinya kerana menyerupai kaum Nasrani, aku bermimpi bertembung dengan seorang lelaki di malam hari. Ia mengenakan dua pakaian hijau sambil membawa loceng. 'Aku berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual loceng?" Dia bertanya, "Apakah yang kau perbuat dengannya?" Aku menjawab, "Kami menggunakannya untuk menyeru solat." Dia berkata, "Mahukah kau kutunjuki (cara) yang lebih baik dari itu? "Aku berkata:" Tentu. "Dia berkata," Katakanlah:
ألله أكبر ألله أكبر, ألله أكبر ألله أكبر.
أشهد أن لا اله إلا الله, أشهد أن لا اله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة, حي على الصلاة.
حي على الفلاح, حي على الفلاح.
ألله أكبر ألله أكبر. لا اله إلا الله.
Agak lama kemudian dia melanjutkan, "Kemudian jika engkau hendak mendirikan solat (mengumandangkan iqamat) engkau berkata:
ألله أكبر ألله أكبر.
أشهد أن لا اله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة, حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة.
ألله أكبر ألله أكبر, لا اله إلا الله.
Ketika pagi tiba, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan beritahu beliau tentang apa yang telah kulihat (dalam mimpi). Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar insya Allah." Kemudian beliau menyuruh azan. Dan Bilal budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar mengumandangkan azan dengan (lafaz tersebut). [6]
Disunnahkan agar mu'adzin menggabungkan dua takbir dalam satu nafas.
Dari 'Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawa Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Jika mu'adzin mengatakan, 'Allaahu Akbar, Allaahu Akbar.' Maka hendaklah seorang di antara kamu berkata, 'Allaahu Akbar, Allaahu Akbar . 'Kemudian jika mengatakan,' Asyhadu allaa ilaaha illallaah. 'Maka dia mengatakan,' Asyhadu allaa ilaaha illallaah. '... "[7] Di sini terdapat isyarat yang jelas bahawa muadzin menggabungkan setiap dua takbir dalam satu nafas. Dan pendengar juga menjawab seperti itu. [8]
Disunnahkannya at-Tarjiil (Pengulangan).At-tarjiil adalah mengucapkan kembali dua kalimat syahadat dengan suara keras sebanyak dua kali, setelah pengucapan dua kalimah syahadat sebanyak dua kali dengan suara yang perlahan.[9]
Dari Abu Mahdzurah, bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarnya azan (dengan cara) ini, "Allaahu Akbar, Allaahu Akbar. Asyhadu allaa ilaaha illallaah, Asyhadu allaa ilaaha illallaah.Asyhadu anna Muhammadar Rasulullaah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullaah. "Kemudian mengulang dan mengucapkan," Asyhadu allaa ilaaha illallaah, Asyhadu allaa ilaaha illallaah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullaah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullaah. Hayya 'alash Shalaah. dua kali. Hayya 'alal Falaah. dua kali. Allaahu Akbar, Allaahu Akbar. Laa ilaaha illallaah. "[10]
At-Tatswib (*) Pada Azan Subuh Pertama.Dari Abu Mahdzurah, bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarnya azan, di dalamnya terdapat lafaz, "Hayya' alal falaah, hayya 'alal falaah. Ash-shalatu khairun minan nauum, Ash shalatu khairun minan nauum. "Pada (azan) awal Subuh. (Lalu dilanjutkan dengan) "Allaahu akbar, Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah. "[11]
Al-Amir ash-Shan'ani berkata dalam Subulus Salaam (I/120): Ibnu Ruslan berkata, "At-Tatswib hanya disyari'atkan pada azan Subuh pertama. Kerana ia berfungsi membangunkan orang tidur. Adapun azan kedua berfungsi memberitahu masuknya waktu dan seruan untuk solat. "
Disunnahkan azan pada awal waktu dan mendahulukan khusus untuk solat Subuh.Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Bilal azan jika matahari telah tergelincir, dan dia tidak mengurangkan (sedikit pun dari lafaz azan). Dan dia tidak iqamat hingga Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam keluar. Jika beliau keluar, maka dia mengumandangkan iqamat ketika melihatnya. "[12]
Dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya Bilal azan di malam hari, maka makan dan minumlah kamu sampai Ibnu Ummi Maktum azan." [13]
Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan hikmah mendahulukan azan Subuh dari waktunya dengan sabdanya, "Janganlah azan Bilal menghalang salah seorang dari kalian dari sahur. Kerana sesungguhnya dia azan-atau beliau bersabda: menyeru di malam hari agar orang yang solat malam di antara kamu kembali (rehat) dan juga untuk membangunkan orang yang tidur di antara kamu. "[14]
[Disalin dari kitab Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal kitaabil Aziiz, Penulis Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, penterjemah Team Tashfiyah LIPIA - Kuala Lumpur, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428 - September 2007M]_______Footnote[1]. Fiqhus Sunnah (I/94).[2]. Muttafaq 'alaihi: [Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (II/111 no. 631)], Shahiih Muslim (I/465 no. 674).

Syarat-syarat Sahnya Solat
Sabtu, 24 Julai 2004 23:01:27 WIB
SYARAT-SYARAT SAHNYA SOLAT
OlehSyaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi

Agar solat menjadi sah, disyaratkan hal-hal berikut:A. Mengetahui Masuknya WaktuBerdasarkan firman Allah:
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
"... Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. "[An-Nissa ': 103].
Tidak sah solat yang dikerjakan sebelum masuknya waktu ataupun setelah keluarnya waktu kecuali ada halangan.
B. Suci dari Hadats Besar dan KecilBerdasarkan firman Allah:
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا
"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah ..." [Al- maa-idah: 6].
Dan hadis Ibnu 'Umar, Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:
لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
"Allah tidak menerima solat (yang dikerjakan) tanpa bersuci." [1]
C. Kesucian Baju, Badan, dan Tempat yang Digunakan Untuk SolatDalil bagi disyaratkannya kesucian baju adalah firman Allah:
وثيابك فطهر
"Dan Pakaianmu bersihkanlah." [Al-Muddaththir: 4].
Dan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:
إذا جاء أحدكم المسجد, فليقلب نعليه, ولينظر فيهما فإن رأى خبثا, فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما.
"Jika salah seorang di antara kamu mendatangi masjid, maka hendaklah ia membalik sandal dan melihatnya. Jika ia melihat najis, maka hendaklah ia menggosokkannya dengan tanah. Kemudian hendaklah ia solat dengannya." [2]
Adapun dalil bagi disyaratkannya kesucian badan adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada' Ali. Dia menyoal beliau tentang mazi dan berkata:
توضأ واغسل ذكرك.
"Wudhu 'dan basuhlah kemaluanmu." [3]
Beliau berkata pada wanita yang istihadhah:
اغسلي عنك الدم وصلي.
"Basuhlah darah itu darimu dan solatlah." [4]
Adapun dalil bagi sucinya tempat adalah sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada para Sahabatnya di saat seorang Badwi kencing di dalam masjid:
أريقوا على بوله سجلا من ماء.
"Siramlah air kencingnya dengan air satu baldi." [5]
Nota:Sesiapa yang telah solat dan dia tidak tahu kalau dia terkena najis, maka solatnya sah dan tidak wajib mengulang. Jika dia mengetahuinya ketika solat, maka jika memungkinkan untuk menghilangkannya-seperti di sandal, atau pakaian yang lebih dari untuk menutup aurat-maka dia harus melepaskannya dan menyempurnakan solatnya. Jika tidak memungkinkan untuk itu, maka dia tetap meneruskan solatnya dan tidak wajib mengulang.
Berdasarkan hadis Abu Sa'id: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah solat lalu melepaskan kedua sandalnya. Maka orang-orang pun turut membuka kasut-kasut mereka. Ketika selesai, beliau membalikkan badan dan berkata, 'Kenapa kalian membuka kasut kalian?' Mereka menjawab, 'Kami melihat anda mencabutnya, maka kami pun melepaskannya.' Beliau berkata, 'Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengatakan bahawa pada kedua-dua sandalku terdapat najis. Jika salah seorang di antara kamu mendatangi masjid, maka hendaklah membalik sandalnya dan melihatnya. Jika dia melihat najis, hendaklah ia gosokkan ke tanah.Kemudian hendaklah ia solat dengannya. '"[6]
D. Menutup AuratBerdasarkan firman Allah:
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد
"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid ..." [Al-A'raaf: 31].
Iaitu, tutupilah aurat kamu. Kerana mereka dulu tawaf di Baitullah dengan telanjang.
Juga sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار.
"Allah tidak menerima solat wanita yang sudah haidh (baligh) kecuali dengan mengenakan penutup kepala (tudung)." [7]
Aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Sebagaimana dalam hadis 'Amr bin Syu'aib Radhiyallahu anhum, dari ayahnya, dari datuknya, secara marfu':
ما بين السرة والركبة عورة.
"Antara pusat dan lutut adalah aurat." [8]
Dari Jarhad al-Aslami, ia berkata, "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lewat ketika aku mengenakan kain yang tersingkap hingga pahaku terlihat. Beliau bersabda:
غط فخذك فإن الفخذ عورة.
"Tutuplah pahamu. Kerana sesungguhnya paha adalah aurat." [9]
Sedangkan bagi wanita, maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya dalam solat.
Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:
المرأة عورة.
"Wanita adalah aurat." [10]
Juga sabda beliau:
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار.
"Allah tidak menerima solat wanita yang sudah pernah haid (baligh) kecuali dengan mengenakan kain penutup." [11]
E. Menghadap ke KiblatBerdasarkan firman Allah Ta'ala:
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
"... maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya ... "[Al-Baqarah: 150].
Juga sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap orang yang buruk dalam solatnya:
إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء ثم استقبل القبلة.
"Jika engkau hendak solat, maka berwudhu'lah dengan sempurna.Kemudian menghadaplah ke Kiblat ... "[12]
Boleh (solat) dengan tidak menghadap ke Kiblat ketika dalam keadaan takut yang sangat dan ketika solat sunat di atas kenderaan sewaktu dalam perjalanan.
Allah berfirman:
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka solatlah sambil berjalan atau berkenderaan ..." [Al-Baqarah: 239].
Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma berkata, "Menghadap ke Kiblat atau tidak menghadap ke sana."
Nafi 'berkata, "Menurutku, tidaklah Ibnu' Umar Radhiyallahu anhuma menyebutkan hal itu melainkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam." [13]
Dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Dulu Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam solat di atas kenderaannya menghadap ke arah mana saja dan solat Witir di atasnya. Namun, beliau tidak solat wajib di atasnya. "[14]
Nota:Barangsiapa berusaha mencari arah Kiblat lalu ia solat menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai arah Kiblat, namun ternyata salah, maka dia tidak wajib mengulang.
Dari 'Amir bin Rabi'ah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam dalam suatu perjalanan di suatu malam yang gelap dan kami tidak mengetahui arah Kiblat. Lalu tiap-tiap orang dari kami solat menurut arahnya masing-masing. Ketika tiba waktu pagi, kami ceritakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu turunlah ayat:
فأينما تولوا فثم وجه الله
"... maka ke mana-mana kamu menghadap di situlah wajah Allah ... "[Al-Baqarah: 115]." [15]
F. NiatHendaklah orang yang ingin solat meniatkan dan menentukan solat yang hendak ia lakukan dengan hatinya, misalnya seperti (meniatkan) solat Zuhur, 'Asar, atau solat sunnahnya [16]. Tidak disyari'atkan mengucapkannya kerana Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah mengucapkannya. Jika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri untuk solat, beliau mengucapan, "Allaahu Akbar," dan tidak mengucapkan apa pun sebelumnya. Sebelumnya beliau tidak melafazkan niat sama sekali, dan tidak pula mengucapkan, "Aku solat untuk Allah, solat ini, menghadap Kiblat, empat rakaat, sebagai imam atau makmum." Tidak juga mengucapkan, "Tunai atau qadha '..."
Ini semua adalah bid'ah. Tidak seorang pun meriwayatkannya dengan sanad sahih atau dha'if, musnad atau pun mursal. Tidak satu lafaz pun. Tidak dari salah seorang Sahabat beliau, dan tidak pula dianggap baik oleh Tabi'in, ataupun Imam yang empat. [17]
[Disalin dari kitab Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal kitaabil Aziiz, Penulis Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, penterjemah Team Tashfiyah LIPIA - Kuala Lumpur, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428 - September 2007M]

TATA CARA SOLAT [1]
OlehSyaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi

Jika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri untuk solat, beliau menghadap ke arah Kiblat dan berdiri mendekat ke sekatan (sutrah).
Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى.
"Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan sesungguh-nya setiap orang hanya mendapat (balasan) mengikut niatnya. "
Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam memulakan solat dengan ucapan:
الله أكبر.
"Allah Maha Besar."
Beliau mengangkat kedua tangannya lalu meletakkan yang kanan di atas yang kiri di atas dada. Beliau mengarahkan pandangannya ke tanah (tempat sujud). Kemudian membuka bacaan dengan pelbagai macam doa (doa istiftah), beliau memuji, menyanjung dan memuliakan Allah. Kemudian beliau memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk (ta'awwudz).
Kemudian membaca:
بسم الله الرحمن الرحيم.
"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang."
Dengan tidak nyaring.
Kemudian membaca al-Fatihah dengan berhenti pada tiap-tiap ayat (tartil). Seusai membaca al-Fatihah, beliau mengucapkan: "Aamiin," dengan menjaharkan (mengeraskan) dan memanjang-kan suaranya. Setelah membaca al-Fatihah, beliau membaca surat lain. Kadang-kadang memanjangkannya, dan kadang-kadang memotongnya.
Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengeraskan bacaan pada solat Subuh dan dua rakaat pertama solat Maghrib dan' Isya '. Serta memperlahankan bacaan pada solat Zhuhur, 'Asar, rakaat ketiga dari solat Maghrib serta dua rakaat terakhir dari solat' Isya '.
Beliau juga mengeraskannya pada solat Jumaat, dua Hari Raya, Istisqa ', dan Gerhana.
Beliau menjadikan dua rakaat terakhir lebih pendek dari dua rakaat pertama kira-kira separuh, sekitar lima belas ayat, atau mencukupkan dengan al-Fatihah.
Kemudian jika beliau selesai membaca, beliau diam sejenak.Setelah itu beliau mengangkat kedua tangannya, bertakbir, dan ruku '. Beliau letakkan kedua telapak tangannya pada kedua lutut lalu meregangkan jari-jemarinya. Beliau tekankan kedua tangannya pada kedua lututnya seakan-akan menggenggamnya.
Beliau regangkan kedua sikunya ke samping sambil meratakan dan meluruskan punggungnya. Hingga andaikata dituangkan air di atasnya, nescaya air itu tetap tenang (tidak tumpah).
Beliau berdiam agak lama saat ruku 'dan mengucapkan:
سبحان ربي العظيم (ثلاثا)
"Mahasuci Engkau, wahai Rabb-ku Yang Maha Agung." (Diucapkan sebanyak tiga kali).
Dalam rukun ini beliau mengucapkan banyak macam zikir dan doa.Kadang-kadang mengucapkan ini, kadang-kadang pula yang itu.Beliau melarang membaca al-Quran-an dalam ruku 'dan sujud.
Setelah itu beliau mengangkat punggungnya dari ruku 'sambil mengucapkan:
سمع الله لمن حمده
"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."
Ketika i'tidal ini beliau mengangkat kedua tangannya sambil membaca:
ربنا ولك الحمد.
"Ya Tuhan kami, hanya bagi-Mu-lah segala pujian."
Terkadang beliau membaca doa lebih dari itu. Kemudian beliau bertakbir dan menyungkur sujud.
Beliau meletakkan kedua tangannya di atas tanah sebelum kedua lututnya. Beliau berbaring pada kedua-dua telapak tangannya dan membuka (lengan) nya. Beliau j merapatkan jari-jemarinya dan menghadapkannya ke Kiblat. Beliau meletakkan sejajar dengan kedua bahunya dan kadang-kadang sejajar kedua telinganya.Beliau menempelkan hidung dan dahinya ke tanah.
Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على أنفه, واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
"Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang: dahi-sambil menunjuk hidungnya dengan tangan-kedua-dua tangan dan kedua lutut, serta hujung jari-jemari kedua kaki."
Beliau juga pernah mengatakan:
لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين.
"Tidak (sempurna) solat orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana menempelkan dahinya."
Beliau berdiam sejenak dalam sujudnya sambil mengucapkan:
سبحان ربي الأعلى. (ثلاثا)
"Mahasuci Rabb-ku Yang Maha Tinggi." (Diucapkan tiga kali)
Kadang-kadang beliau juga membaca berbagai macam zikir dan doa, kadang-kadang ini dan kadang-kadang itu. Beliau memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak do'a pada rukun ini.
Kemudian beliau mengangkat kepala sambil bertakbir, lantas menggelar kaki kirinya dan mendudukinya (duduk iftirasy) dengan tenang. Beliau tegakkan telapak kaki kanannya sambil menghadapkan jari-jari telapak kaki kanan tersebut ke Kiblat. Lalu beliau mengucapkan:
اللهم اغفر لي وارحمنى, واجبرني وارفعني, واهدني, وعافني, وارزقني.
"Ya Allah, ampunilah aku, kasihilah aku, cukupilah kekurangan-ku, angkatlah darjatku, tunjukilah aku, maafkanlah aku, dan berilah rezeki kepadaku."
Kemudian beliau bertakbir dan melakukan sujud kedua sebagaimana yang pertama lalu mengangkat kepalanya sambil bertakbir.
Kemudian bangkit duduk tegak di atas kaki kirinya hingga tulang-tulang kembali pada tempatnya semula (duduk istirahat). Kemudian bangkit ke rakaat kedua dengan bertumpu pada tanah.
Beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama.Hanya saja beliau melakukannya lebih singkat daripada yang pertama.
Kemudian beliau duduk tasyahhud selepas rakaat kedua. Jika solat terdiri dari dua rak'at, maka duduk iftirasy sebagaimana duduk di antara dua sujud. Begitu pada rakaat kedua dari solat yang berjumlah tiga atau empat rakaat. Jika beliau duduk tasyahhud, beliau letakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Beliau buka tangan kirinya dan menggenggamkan tangan kanannya di atas paha kanannya sambil menunjuk dengan jari telunjuknya dan memusatkan pandangan padanya. Jika beliau mengangkat telunjuknya, beliau menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya. Beliau bersabda, "Dia mempunyai (pengaruh) yang lebih dahsyat terhadap syaitan daripada besi." Maksudnya telunjuk tadi.
Beliau lantas membaca tahiyyat pada setiap dua rakaat. Beliau berselawat bagi dirinya sendiri pada tasyahhud awal mahupun yang seterusnya. Dan beliau mensyari'atkan hal ini pada umatnya. Dalam solatnya beliau mengucapkan banyak doa yang beraneka ragam.
Beliau kemudian mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan mengucap: "السلام عليكم ورحمة الله (semoga kesejahteraan dan rahmat Allah terlimpahkan atas kamu sekalian." Begitu pada yang kiri. Beliau kadang-kadang menambah kalimat "وبركاته (dan berkat-Nya)" pada salam pertama.
[Disalin dari kitab Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal kitaabil Aziiz, Penulis Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, penterjemah Team Tashfiyah LIPIA - Kuala Lumpur, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428 - September 2007M]_______Footnote[1]. Diringkas dari Shifatu Shalaatin Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, karya Syaikh al-Albani.
Rukun-Rukun Solat
Khamis, 3 Jun 2004 06:21:53 WIB
TATA CARA SOLAT
OlehSyaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi

A. Rukun-Rukun SolatSolat mempunyai beberapa kewajipan dan rukun yang hakikat solat itu tersusun darinya. Sehingga, jika satu rukun saja tertinggal, maka solat tersebut tidak terealisir dan secara hukum tidak di-anggap (batal). Ini adalah rukun-rukunnya:
1. Takbiratul ihramDari 'Ali bin Abi Talib Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam, beliau bersabda:
مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير, والتحليلها التسليم.
"Kunci solat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam." [1]
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata pada orang yang buruk solatnya:
إذا قمت إلى الصلاة فكبر.
"Jika engkau hendak solat, maka bertakbirlah." [2]
2. Berdiri bagi yang mampu saat mengerjakan solat wajibAllah berfirman:
وقوموا لله قانتين
"... Dan berdirilah untuk Allah (dalam solatmu) dengan khusyuk '. "[Al-Baqarah: 238]
Adalah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam solat sambil berdiri.Beliau juga menyuruh 'Imran bin Hushain untuk mengerjakan yang demikian. Beliau berkata kepadanya:
صل قائما, فإن لم تستطع فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنب.
"Solatlah sambil berdiri. Jika engkau tidak boleh, maka (dengan mengerjakan sembahyang) sambil duduk. Jika tidak boleh, maka (dengan mengerjakan sembahyang) dan (tidur) miring (iaitu di atas tubuh bahagian kanan dengan wajah menghadap kiblat.-ed." [3]
3. Membaca al-Fatihah pada setiap rakaatDari 'Ubadah bin ash-Shamit Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
"Tidak (sah) solat orang yang tidak membaca fatihatul kitab (al-Fatihah)." [4]
Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh orang yang buruk solatnya untuk membacanya kemudian berkata, "Kemudian lakukanlah yang seperti itu pada seluruh solatmu." [5]
4, 5. Ruku 'secara thuma'ninah (tenang)Berdasarkan firman Allah Ta'ala:
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
"Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabb-mu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." [Al-Hajj: 77]
Juga sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada orang yang buruk solatnya:
ثم اركع حتى تطمعن راكعا.
"Kemudian rukuklah hingga kau merasa tenang dalam ruku'mu." [6]
6, 7. Berdiri tegak setelah ruku 'sambil thuma'ninah di dalamnyaDari Abu Mas'ud al-Ansari Radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak diganjar solat seseorang yang tidak menegakkan dalam ruku' dan sujud." [7]
Beliau juga berkata kepada orang yang buruk solatnya:
ثم ارفع حتى تعتدل قائما.
"Kemudian bangkitlah hingga kau tegak berdiri." [8]
8, 9. Sujud dan thoma'ninah di dalamnyaBerdasarkan firman Allah:
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا
"Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu ..." [Al-Hajj: 77].Juga sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa salalm terhadap orang yang buruk solatnya, "Kemudian bersujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam sujudmu. Lalu bangkitlah hingga engkau thuma'ninah dalam dudukmu. Lantas bersujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam sujudmu." [9]
Anggota sujud:Dari Ibnu 'Abbas, dia mengatakan bahawa Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على أنفه, واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
"Aku diarahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang: di atas dahi,-sambil menunjuk ke hidungnya-, kedua tangan, kedua lutut, serta hujung jari-jemari kedua kaki." [10]
Juga dari Ibnu 'Abbas, dia mengatakan bahawa Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda
لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين.
"Tidak (sempurna) solat orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana menempelkan dahinya." [11]
10, 11. Duduk di antara dua sujud serta thuma'ninah padanyaBerdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Tidak diganjar solat seseorang yang tidak menegakkan (meluruskan) punggungnya dalam ruku' dan sujud."
Juga berdasarkan perintah beliau pada orang yang buruk solatnya agar melakukan hal ini, sebagaimana telah dibicarakan dalam pembahasan sujud.
12. Tasyahhud akhirDari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sebelum diwajibkan tasyahhud, dulu kami mengucapkan:
"السلام على الله, السلام على جبريل وميكائيل," فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا, ولكن قولوا: التحيات لله ...
"Semoga kesejahteraan terlimpahkan atas Allah. Semoga kesejahteraan terlimpahkan atas Jibril dan Mikail." Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,' Janganlah kamu mengucapkan seperti itu. Tapi ucapkanlah, 'Segala penghormatan ... [12]
Nota:Riwayat yang paling sahih tentang tasyahhud adalah riwayat Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajar tasyahhud secara langsung sebagaimana mengajar surah al-Qur-an.
"التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله."
"Segala penghormatan hanya bagi Allah. Begitu seluruh pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan atas engkau, wahai Nabi. Begitu pula kasih sayang Allah dan berkahNya. Mudah-mudahan kesejahteraan tercurahkan atas kita semua dan para hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. "[13]
Catatan lain:Sabda beliau:
"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته."
"Semoga kesejahteraan terlimpahkan atas engkau, wahai Nabi. Begitu kasih sayang Allah dan barakah-Nya."
Al-Hafizh berkata dalam al-Fat-h (II/314), "Terdapat pada beberapa jalur hadis Ibnu Mas'ud Radhiyallahu ini adanya kesan perbezaan antara zaman beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam (dan kita) sehingga (pada waktu itu) diucapkan dengan lafaz kalimat langsung. Adapun (zaman) selanjutnya, maka diucapkan dengan lafaz tidak langsung. Dalam kitab "al-'Isti'dzan" pada Shahiih al-Bukhari dari jalur Abu Ma'mar, dari Ibnu Mas'ud. Setelah menyebutkan hadis tasyahhud dia berkata, "Beliau (masih) berada di antara kami. Ketika beliau meninggal, kami mengucapkan: "السلام, يعني على النبي (semoga kesejahteraan terlimpahkan,-maksudnya-atas Nabi), maksudnya kepada Nabi." Seperti itulah disebutkan dalam al-Bukhari. Abu 'Awwanah juga mengeluarkannya dalam kitab Shahiihnya. Begitu pula as -Siraj, al-Jauzaqi, Abu Nu'aim al-Ashbahani, dan al-Baihaqi dari pelbagai jalur menuju Abu Nu'aim guru al-Bukhari. Di situ disebutkan dengan lafaz, "Ketika beliau meninggal, kami mengucapkan" السلام على النبي " tanpa lafaz: يعنى (maksudnya). Begitu daripada Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Abu Nu'aim.
As-Subki berkata dalam Syarh al-Minhaaj setelah menyebutkan riwayat ini dari jalur Abu 'Awwanah secara sendiri, "Jika benar ini dari Sahabat, maka menunjukkan bahawa kalimat langsung dalam salam setelah Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam tidak wajib. Maka dikatakan:" السلام على النبي ". Saya berkata (al-Hafizh)," Riwayat tersebut sahih tidak diragukan lagi. Saya telah menemui jalur lain yang menguatkan. 'Abdurrazzaq berkata, "Ibnu Juraij memberitahu kami, dia berkata,' Atha 'memberitahu bahawa dulu semasa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam masih hidup para Sahabat berkata: "السلام عليك أيها النبي". Ketika beliau sudah meninggal, mereka mengatakan: "السلام على النبي". Ini adalah sanad yang sahih.
Al-Albani berkata dalam Shifatush Shalaah (hal. 126), "Itu pasti berdasarkan petunjuk langsung dari beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal ini juga diperkuat oleh riwayat' Aisyah Radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahawa dia mengajar mereka tasyahhud dalam solat:" السلام على النبي "diriwayatkan as-Siraj dalam Musnadnya (II/1/9) dan Mukhallash dalam al-Fawaa-id (I/54/11) dengan dua sanad yang sahih dari 'Aisyah.
13. Shalawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam setelah tasyahhud akhirBerdasarkan hadis Fadhalah bin 'Ubaid al-Ansari: "Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki yang sedang solat. Dia tidak memuji dan mengagungkan Allah. Tidak pula berselawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Dia lalu pergi. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lantas berkata, "Orang ini terlalu tergesa-gesa." Kemudian beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya dan kepada selainnya, "Jika salah seorang di antara kamu solat, hendaklah ia memulakan dengan sanjungan dan pujian pada Rabb-nya lalu berselawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Setelah itu dia boleh berdoa sesuka hatinya. "[14]
Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu, dia berkata, "Seorang laki-laki datang dan duduk di depan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan kami berada di sisi beliau. Lalu dia berkata," Wahai Rasulullah, adapun mengucap salam ke atas engkau, maka kami sudah tahu. Lalu bagaimanakah kami berselawat atas engkau jika kami berselawat atas engkau dalam solat-solat kami? Semoga Allah mencurahkan keselamatan-Nya atas engkau? "Dia (Ibnu Mas'ud) berkata," Beliau terdiam hingga kami berharap laki-laki itu tak pernah bertanya kepadanya (seperti itu). "Beliau kemudian berkata," Jika kamu berselawat atasku, maka ucapkanlah :
"اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد ..."
"Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad, Nabi yang buta huruf, serta kepada keluarga Muhammad ..." [15]
Nota:Kalimat selawat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang terbaik adalah yang diriwayatkan Ka'b bin' Ujrah, dia mengatakan bahawa kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui atau mengenal bagaimana mengucap salam ke atas engkau. Lalu bagaimana dengan shalawatnya?" beliau berkata, "Ucapkanlah:
"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد."
"Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Mahaterpuji dan Maha Agung. Serta berilah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Mahaterpuji dan Maha Agung. "[16]
14. SalamBerdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:
مفتاح الصلاة الطهور, والتحريمها التكبير, والتحليلها التسليم.
"Kunci solat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam." [17]
[Disalin dari kitab Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal kitaabil Aziiz, Penulis Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, penterjemah Team Tashfiyah LIPIA - Kuala Lumpur, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428 - September 2007M]
Kewajipan-Kewajipan Solat
Selasa, 1 Jun 2004 09:07:46 WIB
TATA CARA SOLAT
OlehSyaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi

B. Kewajipan-Kewajipan Solat1. Takbir al-intiqal (takbir yang mengiringi perubahan gerakan) dan ucapan:
سمع الله لمن حمده, ربنا لك الحمد.
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri hendak solat, maka beliau bertakbir ketika berdiri. Kemudian bertakbir ketika ruku', kemudian mengucapkan:" سمع الله لمن حمده (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) "ketika mengangkat punggungnya dari ruku '. Kemudian mengucapkan," ربنا لك الحمد (Rabb kami, untuk-Mu segala puji) "sambil berdiri. Kemudian bertakbir ketika menyungkur sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir ketika bersujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkatkepalanya. Kemudian melakukan semua itu pada semua solatnya hingga selesai. Beliau bertakbir ketika bangkit dari rakaat kedua setelah duduk (tasyahhud). " [1]
Beliau juga bersabda:
"صلوا كما رأيتموني أصلي."
"Solatlah sebagaimana kamu melihatku solat." [2]
Beliau juga menyuruh orang yang tidak menyempurnakan solatnya dan berkata, "Sesungguhnya belumlah sempurna solat seseorang dari manusia hingga ia berwudhu 'kemudian meletakkan air wudhu'nya (tempat wudhu'nya) kemudian bertakbir dan memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla. Lalu membaca (beberapa ayat) al-Qur-an sesuka hatinya. Kemudian mengucapkan: "الله أكبر (Allah Maha Besar)." Kemudian ruku 'hingga persendiannya tenang. Lalu mengucapkan: "سمع الله لمن حمده" hingga berdiri tegak. Kemudian mengucapkan: "الله أكبر". Kemudian sujud hingga persendiannya tenang. Kemudian mengucapkan: "الله أكبر" sambil mengangkat kepalanya hingga duduk tegak. Kemudian mengucap-kan: "الله أكبر".Kemudian bersujud hingga tenang persendiannya. Kemudian mengangkat kepalanya lalu bertakbir. Jika dia melakukan itu, maka telah sempurnalah solatnya. "[3]
2. Tasyahhud awalDari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika kamu duduk pada setiap rakaat, maka katakanlah:
"التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله."
'Segala penghormatan hanya bagi Allah. Begitu pula semua pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan kepada ahli-kan atas engkau, wahai Nabi. Begitu pula kasih sayang Allah dan berkat-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan tercurahkan atas kita semua dan para hamba Allah yang soleh. Aku ber-saksi tidak ada ilah yang layak diibadahi selain Allah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. 'Setelah itu hendaklah salah seorang di antara kamu memilih doa yang ia sukai. Lalu hendaklah ia menyeru Tuhan-nya Azza wa Jalla dengannya (doa itu). "[4]
Nabi Shallallahu 'alaihi wa salalm juga menyuruh orang yang buruk solatnya dan mengatakan, "Jika engkau duduk dalam pertengahan solat, maka tenangkanlah dirimu, gelarlah paha kirimu kemudian bertasyahhudlah." [5]
3. Wajib meletakkan sutrah (pembatas) di hadapannya jika hendak solat. Sekatan itu untuk menghalang orang yang lewat dan menyekat pandangannya dari melihat apa yang berada di baliknya
Dari Sahl bin Abi Hatsmah Radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة, وليدن منها, لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
"Jika salah seorang di antara kamu solat, maka hendaklah solat menghadap ke sekatan dan mendekat padanya agar syaitan tidak memutuskan solatnya." [6]
Dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahawa Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam berkata:
لا تصل إلا إلى سترة, ولا تدع أحدا يمر بين يديك, فإن أبى فلتقاتله, فإن معه القرين.
"Janganlah engkau solat kecuali menghadap ke sekatan. Dan janganlah engkau biarkan seorang pun lewat di depanmu. Jika dia membantah, maka perangilah (lawanlah) ia. Kerana sesungguhnya ia bersama syaitan." [7]
Sekatan boleh berupa tembok, drum, tongkat yang dibenamkan, dan haiwan tunggangan yang ditambatkan. Hendaklah ia solat dengan menghadap ke sana. Saiz minimalnya adalah seperti pelana tunggangan.
Berdasarkan hadis Musa bin Talhah dari ayahnya, dia mengatakan bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل, ولا يبال من مر وراء ذلك.
"Jika salah seorang telah meletakkan (sekatan) bersaiz pelana di hadapannya, maka hendaklah ia solat. Dan janganlah ia hiraukan siapa saja yang lalu di belakang (sekatan) itu." [8]
C. Jarak Kedekatan Antara Orang yang Solat dan PembatasnyaDari Bilal Radhiyallahu anhu, dia berkata:
أنه صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع.
"Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam solat. Sedangkan antara dia dan tembok hanya tiga siku (hasta)." [9]
Juga dari Sahl bin Saad Radhiyallahu anhu, dia berkata:
كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة.
"Jarak antara tempat sujud Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan tembok adalah selebar jalan kambing." [10]
Jika telah meletakkan sekatan, maka janganlah membiarkan seorang pun lewat antara dia dan sekatan.
Dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه, فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة.
"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sedang solat. Kemudian seekor kambing lalu di hadapannya, maka beliau pun mendahuluinya ke kiblat hingga beliau tampal perutnya ke kiblat." [11]
Juga dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه, وليدرأه ما استطاع, فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان.
"Jika kalian solat, maka janganlah membiarkan seorang pun lewat di depannya. Dan hendaklah ia tahan semampunya. Jika dia membangkang, maka perangilah (lawanlah), kerana sesungguhnya ia adalah syaitan." [12]
Jika tidak meletakkan sekatan, maka solatnya boleh terputus oleh keldai, wanita, dan anjing hitam (yang lalu di depannya-ed.):
Dari 'Abdullah bin ash-Shamit, dari Abu Dzar, dia mengatakan bahawa Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:
إذا قام أحدكم يصلي, فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر ومن الكلب الأصفر? قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان."
"Jika salah seorang dari kalian solat, maka dia terbatasi jika di hadapannya terdapat (sekatan) bersaiz pelana haiwan tunggangan. Jika di hadapannya tidak terdapat (sekatan) bersaiz pelana haiwan tunggangan, maka solatnya terputus oleh keldai, wanita, dan anjing hitam." Aku berkata, "Wahai Abu Dzarr, apa bezanya antara anjing hitam dengan anjing merah atau anjing kuning?" dia berkata, "Wahai anak saudaraku, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Lalu beliau menjawab," Anjing hitam adalah syaitan. "[13]
Diharamkan lewat di depan orang yang sedang solat.
Dari Abu Juhaim Radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه, لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه.
"Seandainya orang yang lalu di depan orang yang solat mengetahui balasan yang menimpanya, nescaya berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada melintas di depannya." [14]
Sekatan imam adalah sekatan bagi makmum
Dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata:
أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. فمررت بين يدي الصف, فنزلت فأرسلت الأتان ترتع. ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد.
"Aku tiba dengan menaiki unta betina. Sedangkan aku pada waktu itu telah baligh. Dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sedang mengimami manusia di Mina. Lalu aku lewat di depan saf, maka aku turun dan melepaskan unta betina agar makan. Aku masuk saf dan tak seorang pun mencelaku atas perbuatan itu. " [15]
[Disalin dari kitab Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal kitaabil Aziiz, Penulis Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, penterjemah Team Tashfiyah LIPIA - Kuala Lumpur, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428 - September 2007M]
sumber: http://almanhaj.or.id

No comments:

Post a Comment