EVENT TICKET

Wednesday, March 14, 2012

Membongkar Kebid'ahan Dan Penyimpangan Satu Tugas Pengemban Ilmu (kategori Bid'ah dalam Islam)

Membongkar Kebid'ahan Dan Penyimpangan Satu Tugas Pengemban Ilmu (kategori Bid'ah dalam Islam)
Muhammad Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para ulama setelah meninggalnya para nabi dan rasul.

 
Mereka memberi petunjuk kepada orang tersesat kepada petunjuk dan membuat mereka dapat melihat kebenaran agama Allah secara benar. Berapa banyak orang yang tertolong dengan sebab ajaran dan perjuangan dakwah mereka.
Alangkah baiknya pengaruh mereka terhadap masyarakat dan umat ini. Demikianlah tugas para ulama pengembang ilmu. Mereka harus menjaga agama Islam dan umatnya dari seluruh kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat.Mereka menjaganya dari perpecahan dan kerosakan akibat hal-hal tersebut. Namun apa yang mereka terima? Cercaan, keganasan dan berbagai kecaman datang silih berganti. Mereka dikritik sebagai pemecah belah umat, peruncing perbezaan umat, suka memfitnah dan segudang tuduhan lain.
Itulah segala risiko, dari tugas pengembang ilmu yang mereka peroleh. Mereka tetap melaksanakan tugas menjaga agama dan umat ini dari perpecahan dan kehancuran, dengan mencurahkan kasih-sayangnya agar umat ini hidup di bawah lindungannya.Mereka hentikan para penyesat dan musuh Allah dari kegiatan pemurtadan dan penyesatan umat, dengan beramar makruf nahi mungkar, mengajak manusia bertauhid dan menjauhi segala kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat.
Mengenai Bid'ah Solat Tarawih
Solat tarawih dengan cepat, laksana ayam mematuk makanan.Majoriti imam masjid kurang mempunyai akal sihat dan pengetahuan agama yang baik. Hal itu nampak dari cara melakukan solat.
 
Bahawa hampir semua solat yang dilakukan, mirip dengan solat orang yang sedang kesurupan, terutama ketika solat tarawih.Mereka melakukan solat 23 rakaat hanya dalam masa 20 minit, dengan membaca surat Al-'Ala atau Adh Dhuha.
Menurut semua mazhab, dalam melakukan solat tidak boleh seperti itu, kerana ia merupakan solat orang munafik, sebagaimana firmanNya: "Dan apabila mereka berdiri untuk solat, maka mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya 'di hadapan manusia dan tidak menyebut Allah, kecuali hanya sedikit sekali ".

 
Bentuk dan cara solat tarawih yang seperti itu, jelas bertentangan dengan cara solat tarawih Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat dan ulama salaf. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. "Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang memberi petunjuk, berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian.
Waspadalah terhadap perkara-perkara baru (bid'ah), kerana setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat ".
 
Dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. "Solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku solat".

Mengurai Benang Merah Antara Ahlul Bid'ah Dengan Yahudi Dan Nasrani
Ehwal perbincangan tentang ahlul bid'ah, sebenarnya menarik kita untuk menelaah sejarah ideologi umat terdahulu, sehingga kita dapat gambaran mereka yang telus dalam seluruh aspek kehidupan.
 
Seseorang kadang secara tidak sedar, telah terbelenggu dalam atmosfera pemikiran atau karakter mereka. Oleh itu, perlu sekali kita melihat sejenak perihal seluk beluk mereka agar tidak terkena getah busuknya.

 
Kiranya, nasihat Khalifah Umar bin Khaththab perlu kita perhatikan.Beliau Radhiyallahu 'anhu pernah berkata: "Aku pelajari kejahatan (keburukan) bukan untuk mengaplikasikannya, namun sebagai perisai diri. Barang siapa yang tidak mengetahui hakikat kejahatan, maka dia akan terjerumus di dalamnya ".

 
Yahudi dan Nashara, dua umat masa lampau yang sempat membina peradaban dan menguasai dunia. Sehingga sedikit banyak akan menjadi kiblat umat lain. Rasulullah telah mensiyalir, sebahagian umatnya akan mengekor sunnah (gaya hidup) mereka dalam erti yang luas.

 
Rasulullah bersabda: Kamu benar-benar akan mengikut sunah (gaya hidup) umat sebelum kamu, sehasta demi hasta, sedepa demi sedepa. Sampai kalau mereka memasuki lubang biawak pun, kamu akan mengikutinya. Para Sahabat bertanya, "Siapa mereka Ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nashara? Beliau bersabda, "Siapa lagi kalau (bukan mereka)"

Membongkar Kebid'ahan Dan Penyimpangan Satu Tugas Pengemban Ilmu
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para ulama setelah meninggalnya para nabi dan rasul.
Mereka memberi petunjuk kepada orang tersesat kepada petunjuk dan membuat mereka dapat melihat kebenaran agama Allah secara benar. Berapa banyak orang yang tertolong dengan sebab ajaran dan perjuangan dakwah mereka. Alangkah baiknya pengaruh mereka terhadap masyarakat dan umat ini.
Demikianlah tugas para ulama pengembang ilmu. Mereka harus menjaga agama Islam dan umatnya dari seluruh kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat.

 
Mereka menjaganya dari perpecahan dan kerosakan akibat hal-hal tersebut. Namun apa yang mereka terima? Cercaan, keganasan dan berbagai kecaman datang silih berganti.
Mereka dikritik sebagai pemecah belah umat, peruncing perbezaan umat, suka memfitnah dan segudang tuduhan lain. Itulah segala risiko, dari tugas pengembang ilmu yang mereka peroleh.Mereka tetap melaksanakan tugas menjaga agama dan umat ini dari perpecahan dan kehancuran, dengan mencurahkan kasih-sayangnya agar umat ini hidup di bawah lindungannya.

 
Mereka hentikan para penyesat dan musuh Allah dari kegiatan pemurtadan dan penyesatan umat, dengan beramar makruf nahi mungkar, mengajak manusia bertauhid dan menjauhi segala kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat.
Bid'ah-Bid'ah Mengenai Qira'ah
Fitnah (kesesatan; kesalahan) meniru suara para qaari '(orang yang membaca Al-Qur'an) dan mengamalkannya di masjid-masjid di hadapan Allah adalah perkara yang dianggap bid'ah (tambahan) dalam urusan ibadah membaca qur'an.
Padahal merupakan suatu hal yang dimaklumi bahawa hal meniru suara yang qaari 'yang baik boleh dilakukan pada zaman Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam dan pada zaman para sahabat Radhiyallahu 'anhum, tetapi tidak diketahui adanya di kalangan mereka yang bertaqaarub (beribadah) kepada Allah dengan meniru-niru suara Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.
Sehingga dari sini diketahui bahawa perbuatan tersebut tidak masyru '(disyari'atkan / diajarkan) sekaligus merupakan sikap mengada-ada dalam persoalan ibadah.

 
Padahal menurut qaidah syara 'bahawa setiap perkara ibadah yang diada-adakan adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Hal inilah-pada zaman kita ini-yang membuat banyak orang berasak-desakan mengerumuni masjid-masjid yang imamnya mempunyai prinsip seperti di atas (meniru suara para qaari 'yang terkenal).Sehingga banyak orang pada bulan Ramadhan yang melancong dari satu negeri ke negeri lain dengan tujuan solat tarawih di suatu masjid yang imamnya mempunyai "suara yang bagus".

 
Cuba anda camkan baik-baik hal ini, betapa terinjak-injaknya Sunnah Nabi tentang larangan "sengaja dalam perjalanan (ke tempat yang dimuliakan-red) kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid al-Aqsa"


Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam Menurut Syari'at Islam
Peringatan Maulid Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah bid'ah yang mungkar. Kumpulan yang pertama kali mengadakannya adalah Bani 'Ubaid al-Qaddah yang menamakan diri mereka dengan kelompok Fathimiyah pada abad ke-4 Hijrah.Mereka menisbatkan diri kepada putra 'Ali bin Abi Talib Radhiyallahu' anhu. Padahal mereka adalah pencetus aliran kebatinan. Nenek moyang mereka adalah Ibnu Dishan yang dikenali dengan al-Qaddah, salah seorang pengasas aliran Bathiniyah di Iraq.
Para ulama ummat, para pemimpin, dan para pembesarnya bersaksi bahawa mereka adalah orang-orang munafik zindiq, yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran.
Bila ada orang yang bersaksi bahawa mereka orang-orang yang beriman, bererti dia mengaku ke atas sesuatu yang tidak diketahuinya, kerana tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan keimanan mereka, sebaliknya banyak hal yang menunjukkan atas kemunafikan dan kezindikan mereka.

 
Mencintai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bukanlah dengan mengadakan acara-acara perayaan maulid semacam itu, akan tetapi dengan mentaati perintahnya, membenarkan semua yang dikhabarkannya, menjauhi segala yang dilarang dan diperingatkannya, dan tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan yang beliau syari' atkan.

Akhir Kesudahan Ahli Bid'ah
Pelaku bid'ah diharamkan dari minum seteguk air yang nikmat dari tangannya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dan dari telaganya yang mana telaga itu lebih putih dari salji dan lebih manis daripada madu.Maka sungguh telah benar dari hadis Anas Radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah Sallallahu' alaihi wasallam bersabda: "Benar-benar suatu kaum dari umatku akan ditolak dari telaga sebagaimana unta asing ditolak (dari kerumunan unta)", maka aku berkata: "Ya Allah itu adalah umatku ", maka dikatakan:" Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu ".

 
Maka demikianlah kesudahan akhir ahli bid'ah baik pada masa lampau atau masa sekarang, (Semoga Allah melindungi kita dari akhir kematiaan buruk seperti mereka). Maka apakah sedar mereka para ahli bid'ah pada setiap zaman dan tempat pada buruknya tempat kembali mereka?

Antara Adat Dan Ibadah
Ini adalah sub kajian yang sangat penting yang membantah anggapan orang yang dangkal akal dan ilmunya, jika bid'ah atau ibadah yang mereka buat diingkari dan dikritik, sedang mereka menyangka melakukan kebaikan, maka mereka menjawab: "Demikian ini bid'ah! Kalau begitu, kereta bid'ah, elektrik bid'ah, dan jam bid'ah! "
Sebahagian orang yang memperoleh sedikit dari ilmu fiqih kadang-kadang merasa lebih pandai daripada ulama Ahli Sunnah dan orang-orang yang mengikuti As-Sunnah dengan mengatakan kepada mereka sebagai pengingkaran atas teguran mereka yang mengatakan bahawa amal yang baru yang dia lakukan itu bid'ah seraya dia menyatakan bahawa "asal segala sesuatu adalah dibenarkan". Ungkapan seperti itu tidak keluar dari mereka, melainkan kerana kebodohannya tentang kaedah perbezaan antara adat dan ibadah.

Bid'ah Dan Niat Baik

Ketika sebahagian orang melakukan bid'ah, mereka beralasan bahawa amal mereka dilakukan dengan niat yang baik, tidak bertujuan melawan syari'at, tidak mempunyai fikiran untuk membetulkan agama, dan tidak terselit dalam hati untuk melakukan bid'ah! Bahkan sebahagian mereka berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. "Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat".
Untuk membentangkan sejauh mana tingkat kebenaran cara mereka menyimpulkan dalil dan beberapa alasan yang mereka kemukakan ini, kami kemukakan bahawa kewajipan seorang muslim yang ingin mengetahui kebenaran yang sampai kepadanya serta hendak mengamalkannya adalah tidak boleh menggunakan sebahagian dalil hadis dengan meninggalkan sebahagian yang lain.

 
Tetapi yang wajib dia lakukan adalah memperhatiakn semua dalil secara umum hingga hukumnya lebih dekat kepada kebenaran dan jauh dari kesalahan. Demikianlah yang harus dilakukan bila dia termasuk orang yang mempunyai kepakaran dalam menyimpulkan dalil.

Setiap Kesesatan Di Neraka
Ungkapan yang pasti benarnya yang disampaikan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut terasa musykil dalam benak banyak orang jika mereka dihadapkan kepadanya ketika membuat atau melakukan bid'ah. Dimana seseorang menjawab dengan rasa tidak senang: "Apakah kerana bid'ah yang kecil ini saya di neraka?"

 
Untuk menjelaskan masalah ini dan jawapan terhadap kemusykilan tersebut dapat kita cermati dari dua hal sebagai berikut. Pertama: Sesungguhnya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah, "Kita tidak meletakkan seseorang dari ahli kiblat tentang syurga atau neraka". Kedua: Bahawa Ibnu Taimiyah dalam Fatawanya (IV/484) berkata: "Kerana nas-nas ancaman dalam bentuk umum, maka kita tidak menyatakan dengannya kepada orang tertentu bahawa dia termasuk penghuni neraka.


Sebab-Sebab Bid'ah

Sesungguhnya bentuk kesalahan yang menyebabkan munculnya bid'ah adalah kerana kebodohan tentang Sunnah, kedudukan qiyas dan tingkatannya, juga tentang gaya bahasa Arab.
Kebodohan terhadap hadis merangkumi kebodohan tentang hadis-hadis sahih dan kebodohan menggunakan hadis-hadis dalam penentuan hukum Islam.
Dimana yang pertama berimplikasi kepada hilangnya hukum, padahal dasar hukumnya adalah hadis sahih, sedang yang kedua memberi kesan pada tidak dipakainya hadis-hadis sahih dan tidak berpedoman kepadanya, bahkan digantikan kedudukannya dengan hujah-hujah yang tidak dibenarkan dalam syari'at.
Sedangkan kebodohan terhadap qiyas dalam penentuan hukum Islam adalah yang menjadikan ulama fikih generasi khalaf yang menetapkan qiyas dalam masalah-masalah ibadah dan menetapkannya dalam agama terhadap apa yang tidak terdapat dalam hadis dan amal, padahal banyaknya keperluan untuk mengamalkannya dan tidak ada yang menghalanginya.

Antara Bid'ah Dan Ahlu Bid'ah
Setiap yang memahami kajian yang lalu, ia mesti mengetahui dengan jelas perbezaan antara perkataan kami tentang suatu masalah yang baru, iaitu "Ini Bid'ah", dan undang-undang kami kepada perlakunya bahawa dia "Ahlu Bid'ah"! Sebab undang-undang atas amal yang baru bahawa dia sebagai bid'ah, adalah undang-undang yang berlaku sesuai kaedah-kaedah ilmiah dan syarat-syarat ilmu usul, yang dari mempelajari dan mengaplikasikannya muncul undang-undang tersebut dengan jelas dan nyata.
Adapun pelaku bid'ah tersebut maka boleh jadi dia seorang mujtahid sebagaimana telah disebutkan. Maka ijtihad seperti ini meskipun salah tidak dapat dikatakan pelakunya itu sebagai ahli bid'ah. Dan boleh jadi pelaku bid'ah itu orang yang bodoh maka dinafikan darinya-kerana kebodohannya-cap sebagai ahlu bid'ah, namun dia berdosa kerana melalaikannya mencari ilmu, kecuali jika Allah berkehendak. Boleh jadi juga terdapat halangan yang menghalang orang yang jatuh kepada bid'ah sebagai ahlu bid'ah.

Cara Ahlul Bid'ah beragumentasi
Setiap (kelompok) yang menyimpang dari Sunnah namun mendakwahkan dirinya melaksanakan Sunnah, mesti akan takalluf (memaksakan diri) mencari-cari dalil untuk membenarkan tindakannya (penyimpangan) mereka.

 
Kerana, kalau hal itu tidak mereka lakukan, (perbuatan mereka) mengesampingkan Sunnah itu sendiri telah membantah dakwaan mereka. Setiap pelaku bid'ah dari kalangan umat Islam ini mengaku bahawa dirinya adalah pengikut Sunnah-berbeza dengan firqah-firqah lain yang menyelisihinya-hanya saja mereka belum sampai kepada darjat memahami tentang Sunnah secara utuh.

 
Hal itu mungkin kerana tidak dalamnya pemahaman mereka tentang perkataan bahasa arab dan kurang paham maksud-maksud yang dikandung Sunnah. Atau, mungkin juga kerana tidak dalamnya pemahaman mereka dalam hal pengetahuan kaedah-kaedah usul.


Wajib Mengenal Bid'ah dan memperingatkannya
Tauhid tidak diketahui kecuali dengan menjauhi lawannya, iaitu syirik, dan iman tidak akan terealisasikan keculi dengan menjauhi lawannya, iaitu kufur, maka kebenaran tidak akan didapati kecuali dengan meneliti kesalahan. Dan yang sepenuhnya sama seperti itu adalah "Sunnah".Maka pemahaman sunnah tidak akan jelas dan tanda-tandanya tidak akan terang kecuali dengan mengetahui lawan katanya, iaitu "Bid'ah". Dan sesungguhnya yang demikian itu telah disyaratkan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya. "
Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah (Al-Qur'an), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru, dan setiap yang baru adalah bid'ah , dan setiap bid'ah di dalam neraka "

Siapa Yang Membezakan Bentuk-Bentuk Bid'ah?
Ketahuilah bahawa erti sunnah menurut bahasa adalah: "bagaimana cara atau jalan". Dan tidak diragukan bahawa orang-orang yang mengikuti cara dan jalan hidup Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya adalah kelompok Ahlus Sunnah. Sebab pada masa itu belum terjadi bid'ah.

 
Sesungguhnya terjadinya pelbagai hal yang baru dan bentuk-bentuk bid'ah adalah selepas zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya.
Atas dasar ini, maka tidak setiap orang yang membaca tulisan, mendengar ceramah atau meneliti suatu masalah dari beberapa buku dapat membezakan antara bid'ah dan yang bukan bid'ah dengan mudah dan mudah.
Tetapi bagi orang yang ingin membezakan antara bid'ah dan yang bukan bid'ah harus mengerti dua hal. Pertama: Mengetahui sirah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan sunnah-sunnahnya.Kedua: Mengetahui ilmu dasar-dasar bid'ah.

Apakah Tasbeh Bid'ah?

Kerana itu, dengan menggunakan tangan kanan untuk mengira bilangan tasbih lebih utama daripada menggunakan tangan kiri, hal ini sebagai pelaksanaan mengikuti As-Sunnah dan lebih mendahulukan yang kanan.Nabi Shallallahu â € ~ alaihi wa sallam sangat senang mendahulukan yang kanan dalam mengenakan sandal, memulakan langkah dan dalam bersuci serta hal-hal lain. Dengan demikian, bertasbih dengan menggunakan Tasbeh tidak dianggap bid'ah dalam agama, kerana yang dimaksudkan bid'ah yang terlarang itu adalah bid'ah dalam perkara agama, sedangkan bertasbih dengan menggunakan Tasbeh hanyalah merupakan perantara untuk mengira bilangan yang tepat.
Jadi hanya merupakan perantara yang marjuh. Namun demikian lebih utama menghitung bilangan tasbih dengan menggunakan jari tangan.

Hukum Menyediakan Makanan Pada Tanggal Dua Puluh Tujuh Rajab, Nisyfu Sya'ban Dan Hari Asyura
Malam kedua puluh tujuh bulan Sya'ban dikira banyak orang sebagai malam di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam di Mi'rajkan oleh Allah.
 
Ini semua tidak ada dasarnya menurut sejarah. Setiap yang tidak berasas adalah bathil, dan semua yang berdasarkan kepada kebathilan adalah bathil. Meski misalnya peristiwa itu terjadi pada malam dua puluh tujuh, maka tetap saja tidak boleh bagi kita untuk menjadikannya sebagai perayaan atau bentuk ibadah, kerana hal itu tidak pernah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa sallam mahupun para sahabatnya, padahal mereka adalah manusia yang paling gemar mengikuti sunnahnya dan melaksanakan syari'atnya.Bagaimana mungkin dibenarkan bagi kita untuk menetapkan apa yang tidak pernah ada pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wa sallam mahupun pada zaman sahabat?
Perayaan Hari Kelahiran Nabi [Maulid Nabi]
Dipandang dari segi syari'at, perayaan itu tidak ada asalnya.Seandainya itu termasuk syari'at Allah, tentu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melakukannya dan telah menyampaikan kepada umatnya, dan seandainya beliau melakukannya dan menyampaikannya, tentulah syari'at ini akan terpelihara, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman.

 
"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya". Kerana tidak demikian, maka diketahui bahawa perayaan itu bukan dari agama Allah, dan jika bukan dari agama Allah, maka tidak boleh kita beribadah dengannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadaNya dengan itu.
Hubungan Bid'ah Dan Maslahat Mursalah
Bid'ah mempunyai ciri khusus iaitu merupakan sesuatu yang dimaksudkan sejak awal oleh pelakunya. Mereka-biasanya-taqarrub kepada Allah dengan mengamalkan bid'ah itu dan mereka tidak berpaling darinya. Sangat jauh kemungkinan-bagi ahli bid'ah-untuk menghilangkan amalannya, kerana mereka menganggap bid'ahnya itu menang di atas segala yang menentangnya.
Sedangkan mashlahat musrshalah merupakan maksud yang kedua bukan yang pertama dan masuk dalam liputan sarana pendukung (wasa'il), kerana sebenarnya mashlahat murshalah ini disyariatkan sebagai sarana pendukung dalam merealisasikan tujuan syariat-syariat yang ada.
Sebagai bukti hal itu, mashlahat murshalah boleh gugur bila berhadapan dengan mafsadah (kerosakan) yang lebih besar.

Sisi Perbezaan Antara Bid'ah Dengan Maksiat
Sisi Perbezaan Antara Bid'ah Dengan Maksiat, diantaranya: Dasar larangan maksiat biasanya dalil-dalil yang khusus, baik teks wahyu (Al-Qur'an, As-Sunnah) atau ijma 'atau qiyas. Berbeza dengan bid'ah, bahawa dasar larangannya-biasanya dalil-dalil yang umum dan maqaashidusysyarii'ah serta liputan sabda Rasulullah 'Kullu bid'atin dhalaalah' (setiap bida'ah itu sesat).

 
Bid'ah itu menyamai hal-hal yang disyari'atkan, kerana bid'ah itu disandarkan dan dinisbahkan kepada agama. Berbeza dengan maksiat, ia bertentangan dengan hal yang disyariatkan, kerana maksiat itu berada di luar agama, serta tidak dinisbatkan padanya, kecuali jika maksiat ini dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, maka terkumpullah dalam maksiat seperti ini, maksiat dan bid'ah dalam masa yang sama.
Hubungan Antara Bid'ah Dengan Maksiat
Kesamaan Bid'ah Dengan Maksiat: Kedua-duanya sama-sama dilarang, tercela dalam syari'at, dan pelakunya mendapat dosa.Maka sesungguhnya bid'ah masuk di dalam kemaksiatan [lihat Al-Itisham 2/60]. Dengan tinjauan ini, setiap bid'ah adalah maksiat, tapi tidak setiap maksiat adalah bid'ah. Kedua-duanya bertingkat-tingkart, bukan satu tingkatan saja, kerana-menurut kesepakatan ulama-maksiat itu terbahagi dalam kemaksiatan yang boleh membuat pelakunya kafir, dan maksiat yang sifatnya kaba'ir (dosa-dosa besar) dan shagha'ir (dosa-dosa kecil) [lihat Al-Jawaabul Kaafi 145-150], begitu juga bid'ah terbahagi kepada beberapa tingkatan.

Bid'ah-Bid'ah Masjid Dan Ghuluw
Sesungguhnya memasukkan gambar kuburan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ke dalam suatu masjid atau membuat tiruannya, adalah bid'ah dan mungkar.

 
Melawat dan berdiri di hadapan-nya merupakan bid'ah dan kemungkaran lain kerana menggiring manusia untuk berlaku ghuluw (berlebihan) terhadap orang-orang soleh dan melampaui batas dalam mengagungkan para nabi dan rasul, sementara Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang berlebih-lebihan dalam menjalankan agama, beliau bersabda.

 
"Jauhilah oleh kalian ghuluw (berlebih-lebihan) dalam (menjalankan) agama, kerana telah binasa orang-orang sebelum kamu yang disebabkan oleh berlebih-lebihannya mereka dalam (menjalankan) agama.". Lain dari itu, perbuatan ini tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan tidak pula generasi selepas mereka pada abad-abad terbaik umat ini, padahal mereka bertempat tinggal di berbagai negeri dan jauh dari Madinah Al-Munawwarah

Hukum Menziarahi Kubur Guru Tarekat Sufi Dan Mempersembahkan Korban
Ini kemungkaran dan kejahatan besar, kerana pergi untuk menziarahi kubur adalah suatu kemungkaran, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, "Janganlah kamu mengusahakan perjalanan berat kecuali kepada tiga masjid; Masjidku ini (Masjid Nabawi), Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa."

 
Lagi pula, mendekatkan diri kepada para penghuni kubur dengan nazar, sembelihan, selawat, doa dan memohon pertolongan kepada mereka, semua ini merupakan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah.

 
Seorang muslim tidak boleh berdoa kepada penghuni kubur, walaupun penghuni kubur itu seorang yang mulia seperti para rasul tidak boleh meminta pertolongan kepada mereka, seperti halnya tidak boleh meminta pertolongan kepada berhala, pokok-pokok dan bintang-bintang. Adapun permainan piring dan genderang yang mereka maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini meru-pakan bid'ah yang mungkar.

Hukum Merayakan Hari Kelahiran Nabi Di Masjid
Kaum muslimin tidak boleh mengadakan perayaan hari kelahiran Nabi pada malam 12 Rabi'ul Awwal atau malam yang lain dan tidak boleh juga mengadakan perayaan hari kelahiran selain beliau saw, kerana perayaan hari kelahiran termasuk bid'ah dalam agama, sebab Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah merayakan hari kelahirannya semasa hidupnya, padahal beliaulah yang mengajarkan agama ini dan menetapkan syari'at-syari'at dari Rabbnya, beliau juga tidak pernah memerintahkannya, Khulafa'ur Rasyidin dan para sahabat serta para tabi'in pun tidak pernah melakukannya.
 
Maka dengan demikian diketahui bahawa perayaan itu merupakan bid'ah, sementara Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, "Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak

Hubungan Antara Bid'ah Dengan Sunnah

Ditinjau dari m makna lughawi Sunnah menurut bahasa bererti juga bid'ah, kerana sunnah secara bahasa bererti ath-thariqah (jalan), apakah itu baik ataupun buruk. Oleh sebab itu setiap orang yang memulakan suatu hal yang pada akhirnya dilakukan oleh banyak orang sesudahnya, maka hal itu disebut sunnah. [Lihat Al-Mishbah Al-Munir 292].
Jadi sunnah dan bid'ah dalam makna lughawi adalam sama. Di antara contoh penggunaan lafaz sunnah dalam makna lughawi adalah sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.
"Barangsiapa memberi contoh dalam Islam dengan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala (seperti) pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Dan barangsiapa memberi contoh yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya setelah dia, tanpa mengurangkan sedikitpun dosa-dosa mereka "

Hubungan Antara Ibtida 'Dengan Ihdaats
Ibtida 'dan Ihdats dalam asal bahasa mempunyai kesamaan makna, iaitu mendatangkan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Adapun dalam makna syar'i, maka ke-empat hadis yang lalu telah menunjukkan bahawa bid'ah itu menurut syari'at mempunyai dua nama, iaitu "bid'ah dan muhdatsat".Hanya saja kata bid'ah banyak dipergunakan dan diungkapkan pada urusan (sesuatu) yang diada-adakan dan tercela dalam agama saja. Adapun kata muhdatsat banyak diungkapkan pada sesuatu yang diada-adakan lagi tercela, baik dalam masalah agama ataupun yang lain.Oleh sebab itu boleh diketahui, bahawa ihdats lebih umum dan lebih luas daripada ibtida ', kerana kata ihdats merangkumi segala sesuatu yang diada-adakan dan tercela, baik dalam urusan agama ataupun yang lain, maka semua perbuatan dosa dan maksiat masuk dalam pengertian ihdats.

Komparasi Makna Bid'ah Secara Lughawi Dan Syar'i
Pengertian bid'ah dalam kacamata bahasa (lughah) lebih umum berbanding makna syar'inya. Antara dua makna ini ada keumuman dan kekhususan yang mutlak, kerana setiap bid'ah syar'iyyah masuk dalam pengertian bid'ah lughawiyyah, tetapi tidak sebaliknya, kerana sesungguhnya sebahagian bid'ah lughawiyyah seperti penemuan atau pengada-adaan yang sifatnya materi tidak termasuk dalam pengertian bid'ah secara syari'at [Lihat Iqhtidlaush Shirathil Mustaqim 2/590].
Jika dikatakan bid'ah secara mutlak, maka itu adalah bid'ah yang dimaksudkan oleh hadis "Setiap bid'ah itu sesat", dan bid'ah lughawiyyah tidak termasuk di dalamnya, oleh sebab itu sesungguhnya bid'ah syar'iyyah disifati dengan Dlalalah (sesat) dan mardudah (ditolak).
Pengertian Bid'ah Menurut Syari'at

Hadits Jabir bin Abdullah, bahawa Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam pernah berkata dalam khuthbahnya: Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebagus-bagusnya tuntutan adalah tuntutan Muhammad dan urusan yang paling buruk adalah sesuatu yang diada-adakan (dalam agama) dan setiap yang diada-adakan (dalam agama) itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat dan setap kesesatan itu (tempatnya) di neraka. ".

 
Dan jika telah jelas dengan kedua-dua hadis ini, bahawa bid'ah itu adalah al-mubdatsah (sesuatu yang diada-adakan dalam agama), maka hal ini menuntut (kita) untuk meneliti makna ibda '(mengada-adakan dalam agama) di dalam sunnah .

Pengertian Bid'ah Dalam Segi Bahasa

Bererti sesuatu yang diciptakan (diadakan) tanpa ada contoh sebelumnya. Makna ini sebagaimana dalam firman Allah. "Katakanlah," Aku bukanlah rasul pertama di antara para Rasul ".Makna ini juga terdapat dalam perkataan Umar Radhiyallahu 'anhu."Sebaik-baiknya bid'ah".
Juga dalam perkataan para imam lain seperti Imam Syafie, "Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela, jika sesuai sunnah, maka itu yang baik, tapi kalau bertentangan dengannya, maka itulah yang tercela ". Ibnu Rajab berkata, "Adapun yang terdapat dalam perkataan ulama salaf yang menganggap baik sebahagian bid'ah adalah bid'ah dalam pengertian bahasa. Bukan bid'ah dalam pengertian syari'at.
Beberapa Contoh Bid'ah Masa Kini: Ibadah Dan Taqarrub Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ibadah, pada saat ini cukup banyak. Pada dasarnya ibadah itu bersifat tauqif (terhad kepada ada dan tidak adanya dalil), oleh itu tidak ada sesuatu yang disyariatkan dalam hal ibadah kecuali dengan dalil.
Sesuatu yang tidak ada dalilnya termasuk kategori bid'ah, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam."Barangsiapa mengerjakan amalan yang tidak ada padanya perintah kami maka dia tertolak". Ibadah-ibadah yang banyak dipraktikkan pada masa sekarang ini, sungguh banyak sekali, di antaranya; Mengeraskan niat ketika solat. Misalnya dengan membaca dengan suara keras. "Aku berniat untuk solat ini dan itu kerana Allah Ta'ala".
Beberapa Contoh Bid'ah Masa Kini: Perayaan Bertepatan Dengan Kelahiran Nabi Pada Bulan Rabiul Awwal
Bid'ah-bid'ah moden banyak sekali macamnya, seiring dengan berlalunya zaman, sekurang-kurangnya ilmu, banyaknya para penyeru (da'i) yang mengajak kepada bid'ah dan penyimpangan, dan merebaknya tasyabuh (meniru) orang-orang kafir, baik dalammasalah adat kebiasaan mahupun ritual agama mereka.Hal ini menunjukkan kebenaran (fakta) sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. "Sungguh kamu akan mengikuti cara-cara kaum sebelum kamu", contohnya adalah: Merayakan kelahiran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah bid'ah, kerana perayaan tersebut tidak ada dasarnya dalam Kitab dan Sunnah, juga dalam perbuatan Salaf Shalih dan pada generasi-generasi pilihan terdahulu. Perayaan maulid Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam baru berlaku selepas abad ke empat Hijrah.
Sikap Terhadap Pelaku Bid'ah Dan Manhaj Ahlus Sunnah Dalam Menyanggah Pelaku Bid'ah
Manhaj mereka dalam hal ini berdasarkan pada Kitab dan Sunnah.Manhaj yang mantap dan tidak terbantah, di mana pertama kali mereka mendedahkan syubhat-syubhat para pelaku bid'ah dan membantahnya (satu persatu).

 
Dan dengan berdasarkan pada Kitab dan Sunnah, mereka mendedahkan kewajipan berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran syariat dan kewajipan meninggalkan berbagai macam bid'ah serta hal-hal yang diadakan. Ulama Ahlus Sunnah telah mengeluarkan banyak karya dalam hal ini.Dan di dalam buku-buku aqidah, mereka juga membantah para pelaku bid'ah yang berkaitan dengan iman dan aqidah. Bahkan, ada yang menulis karya-karya khusus untuk hal tersebut.
Latar Belakang Munculnya Bid'ah

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan hal itu dalam suatu hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud Radhiyallahu' anhu, berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membuat satu garis untuk kita, lalu bersabda: "Ini adalah jalan Allah", kemudian beliau membuat garis-garis di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, lalu bersabda: "Dan ini adalah beberapa jalan di atas setiap jalan tersebut ada syaitan yang sentiasa mengajak (manusia) kepada jalan tersebut".Maka barangsiapa yang berpaling dari Al-Kitab dan As-Sunnah; pasti akan selalu terbentur oleh jalan-jalan yang sesat dan bid'ah.Jadi latar belakang yang menyebabkan kepada munculnya bid'ah-bid'ah, secara ringkas adalah seperti berikut: bodoh terhadap hukum-hukum Ad-Dien, mengikuti hawa nafsu.

Pengertian Bid'ah, Macam-Macam Bid'ah Dan Hukum-Hukumnya
Perbuatan bid'ah dalam adat istiadat (kebiasaan); seperti adanya penemuan-penemuan baru di bidang IPTEK (juga termasuk di dalamnya pendedahan-pendedahan ilmu dengan pelbagai macam-macamnya). Ini adalah mubah (dibenarkan); kerana asal dari semua adat istiadat (kebiasaan) adalah mubah.
 
Perbuatan bid'ah di dalam Ad-Dien (Islam) hukumnya haram, kerana yang ada dalam dien itu adalah tauqifi (tidak boleh diubah-rubah); Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Barangsiapa yang mengadakan perkara yang baru (berbuat yang baru) di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya di tolak (tidak diterima) ". Dan di dalam riwayat lain disebutkan: "Ertinya: Barangsiapa yang berbuat suatu amalan yang bukan berdasarkan urusan kami, maka perbuatannya di tolak.

Kriteria Bid'ah
Pengertian bid'ah secara syar'i intinya adalah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyari'atkan Allah. Boleh juga anda mengatakan bahawa bid'ah adalah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak pula oleh para Khulafaur Rasyidin.Definisi pertama disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari 'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah". Sedangkan definisi kedua disimpulkan dari sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. "Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa 'ur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham, dan hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara baru yang diada-adakan"

Apakah Bid'ah Hanya Berlaku Pada Bidang Ibadah, Hakikat Bid'ah
Bid'ah adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. "Hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara baru yang diada-adakan, kerana setiap perkara baru (dalam agama) adalah bid 'ah, setiap bid' ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu (tempatnya) di neraka".
Dengan demikian, semua bid'ah, baik yang permulaan mahupun yang berterusan, pelakunya berdosa, kerana sebagaimana dikatakan Rasulullah dalam hadis tadi, "(tempatnya) di neraka" Maksudnya, bahawa kesesatan itu menjadi penyebab untuk diazab di dalam neraka. Kerana Rasulullan telah memperingatkan umatnya terhadap bid'ah, maka dapat difahami bahawa hal itu benar-benar perosak, kerana Rasulullah menyebutnya secara global dan tidak menyebut secara khusus, sebagaimana dalam sabda beliau tadi, "Setiap bid'ah adalah sesat."
sumber: http://almanhaj.or.id

No comments:

Post a Comment