EVENT TICKET

Friday, March 16, 2012

manfaat pergi perjalanan HAJI ke Mekah membawa kebaikan di dunia dan akhirat

manfaat pergi perjalanan HAJI ke Mekah membawa kebaikan di dunia dan akhirat

OlehSyaikh Abdul Aziz bin Abdullah Baz


Diantara Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hakim yang bermakna: "Yang menetapkan Hukum, atau Yang mempunyai sifat Hikmah, di mana Allah tidak berkata dan bertindak dengan sia-sia.

 
Oleh kerana itulah semua syari'at Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kebaikan yang besar dan manfaat yang banyak bagi hamba-Nya di dunia seperti kebagusan hati, ketenangan jiwa dan kebaikan keadaan. Juga akibat yang baik dan kemenangan yang besar di kampung kenikmatan (akhirat) dengan melihat wajah-Nya dan mendapatkan redha-Nya.
Demikian pula haji, sebuah ibadah tahunan yang besar yang Allah syari'atkan bagi para hamba-Nya, mempunyai pelbagai manfaat yang besar dan tujuan yang besar pula, yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Dan di antara hikmah ibadah haji ini adalah.

[1]. Mengikhlaskan Seluruh IbadahBeribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapkan hati kepada-Nya dengan keyakinan bahawa tidak ada yang diibadahi dengan haq, kecuali Dia dan bahawa Dia adalah satu-satunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada yang menyerupai-Nya dan tidak ada tandingan-Nya.
Dan hal ini telah diisyaratkan dalam firman-Nya.
"Ertinya: Dan ingatlah ketika Kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan;" Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun dan sucikan rumah-Ku ini bagi orang-orang yang tawaf, beribadah, ruku dan sujud "[Al-Hajj: 26]
Mensucikan rumah-Nya di dalam hal ini adalah dengan cara beribadah semata-mata kepada Allah di dekat rumah-Nya (Kaabah) yang mulia, mebersihkan sekitar Ka'bah dari berhala-berhala, patung-patung, najis-najis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan serta dari segala hal yang mengganggu orang-orang yang sedang menjalankan haji atau umrah atau hal-hal lain yang menyibukkan (melalaikan,) dari tujuan mereka.
[2]. Mendapat Ampunan Dosa-Dosa Dan Balasan Jannah (syurga)"Dari Abu Hurairah bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:" Satu umrah sampai umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah "[HR Bukhari dan Muslim, Bahjatun Nanzhirin no. 1275]
"Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu berkata:" Aku mendengar Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda bahawa barang siapa berhaji ke Baitullah ini kerana Allah, tidak melakukan rafats dan fusuuq, nescaya ia kembali seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya "[HR Bukhari]
Rafats: jima '; pendahuluannya dan ucapan kotor, Fusuuq: kemaksiatan
Sesungguhnya barangsiapa mendatangi Ka'bah, kemudian menunaikan haji atau umrah dengan baik, tanpa rafats dan fusuuq serta dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan menuliskan jannah baginya. Dan hal inilah yang didambakan oleh setiap mukmin dan mukminah iaitu meraih keberuntungan berupa jannah dan selamat dari neraka.
[3]. Menyambut Seruan Nabi Ibrahim AS"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh" [Al-Hajj: 27]
Nabi Ibrahim AS telah menyeru (agar berhaji) kepada manusia.Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki (untuk dapat) mendengar seruan Nabi Ibrahim AS tersebut dan menyambutnya. Hal itu berlangsung semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang.
[4]. Menyaksikan Pelbagai Manfaat Bagi Kaum MusliminAllah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka" [Al-Hajj: 28]
Alah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manfaat-manfaat dengan muthlaq (secara umum tanpa ikatan) dan mubham (tanpa penjelasan) kerana banyaknya dan besarnya menafaat-manfaat yang akan terjadi dan nanti akan terjadi baik duniawi mahupun ukhrawi.
Dan antara yang terbesar adalah menyaksikan tauhid-Nya, yakni mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Mereka datang dengan niat mencari wajah-Nya yang mulia bukan kerana riya '(dilihat orang lain) dan juga bukan kerana sum'ah (dibicarakan orang lain). Bahkan mereka betauhid dan ikhlas kepada-Nya, serta mengikrarkan (tauhid) di antara hamba-hamba-Nya, dan saling menasihati di antara orang-orang yang datang (berhaji dan sebagainya,-pent) tentangnya (tauhid).
Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, mengagungkan-Nya, menjalankan solat di rumah-Nya, memohon karunia-Nya, berdo'a supaya ibadah haji mereka diterima, dosa-dosa mereka diampuni, dikembalikan dengan selamat ke nergara masing-masing dan diberi anugerah kembali lagi untuk berdo'a dan merendah diri kepada-Nya.
Mereka mengucapkan talbiyah dengan keras sehingga di dengar oleh orang yang dekat ataupun yang jauh, dan yang lain boleh mempelajarinya agar mengetahui maknanya, merasakannya, mewujudkan di dalam hati, lisan dan amalan mereka. Dan bahawa maknanya adalah: Mengikhlaskan ibadah semata-mata untuk Allah dan beriman bahawa Dia adalah 'ilah mereka yang haq, Pencipta mereka, Pemberi rezeki mereka, Yang diibadahi sewaktu haji dan lain-lain.
[5]. Saling Mengenal Dan Saling MenasihatiDan diantara hikmah haji adalah bahawa kaum muslimin dapat saling mengenal dan saling berwasiat dan menasehati dengan al-haq. Mereka datang dari segala penjuru, dari barat, timur, selatan dan utara Makkah, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tua, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina dan di Makkah. Mereka saling mengenal, saling menasihati, sebahagian mengajar yang lain, membimbing, menolong, membantu untuk maslahat-maslahat dunia akhirat, maslahat taklim tata cara haji, solat, zakat, maslahat bimbingan, pengarahan dan dakwah ke jalan Allah.
Mereka boleh mendengar dari para ulama, apa yang bermanfaat bagi mereka yang di sana terdapat petunjuk dan bimbingan menuju jalan yang lurus, jalan kebahagiaan menuju tauhidullah dan ikhlas kepada-Nya, menuju ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui kemaksiatan untuk dijauhi , dan supaya mereka mengetahui batas-batas Allah dan mereka dapat saling menolong di dalam kebaikan dan taqwa.
[6]. Mempelajari Agama Allah Subhanahu wa Ta'alaDan di antara manfaat haji yang besar adalah bahawa mereka boleh mempelajari agama Allah dilingkungan rumah Allah yang tua, dan di lingkungan masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing serta memberi peringatan tentang apa yang mereka tidak ketahui mengenai hukum-hukum agama, haji, umrah dan lain-lain. Sehingga mereka boleh menunaikan kewajipan mereka dengan ilmu.
Dari Makkah inilah tertib ilmu itu, iaitu ilmu tauhid dan agama.Kemudian (berkembang) dari Madinah, dari seluruh jazirah ini dan dari seluruh negeri-negeri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada ilmu dan ahli ilmu. Namun semua asalnya adalah dari sini, dari lingkungan rumah Allah yang tua.
Maka wajib bagi para ulama dan pendakwah, di mana saja mereka berada, lebih-lebih lagi di persekitaran rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, untuk mengajar manusia, orang-orang yang menunaikan haji dan umrah, orang-orang asli dan pendatang serta para penziarah , tentang agama dan manasik haji mereka.
Seorang muslim diperintahkan untuk belajar, bagaimanapun (keadaannya) ia, di mana saja dan bila-bila masa, tetapi di lingkungan rumah Allah yang tua, urusan ini (belajar agama) lebih penting dan mendesak.
Dan di antara tanda-tanda kebaikan dan kebahagian seseorang adalah belajar tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
"Ertinya: Nabi Shallallahu 'alaihi bersabda:" Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memperoleh kebaikan, nescaya Dia menjadikan faqih terhadap agama "[HR Bukhari, Kitab Al-Ilmi 3 bab: 14]
Di sini, di negeri Allah, di negerimu dan di negeri mana saja, jika engkau dapati seorang alim ahli syari'at Allah, maka pergunakanlah kesempatan. Janganlah engkau takbur dan malas. Kerana ilmu itu tidak dapat diraih oleh orang-orang yang takabur, pemalas, lemah serta pemalu. Ilmu itu memerlukan kesigapan dan kemahuan yang tinggi.
Mundur dari menuntut ilmu, itu bukanlah sifat malu, tetapi suatu kelemahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.
"Ertinya: Dan Allah tidak malu dari kebenaran" [Al-Ahzab: 53]
Kerana seorang mukmin dan mukminah yang berpandangan luas, tidak akan malu dalam bab ini, bahkan ia maju, bertanya, menyiasat dan menampakkan kemusykilan yang ia miliki, sehingga hilanglah kemusykilan tersebut.
[7]. Menyebarkan IlmuDi antara manfaat haji adalah menyebarkan ilmu kepada saudara-saudaranya yang melaksanakan ibadah haji dan teman-temannya seperjalanan, yang di kereta, di dalam pesawat terbang, di khemah, di Makkah dan di segala tempat. Ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Engkau dapat menyebarkan ilmu-mu dan menjelaskan apa yang engkau miliki, akan tetapi haruslah dengan apa yang engkau ketahui berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah dan istimbath ahli ilmu dari keduanya.Bukan dari kebodohan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Kitab dan As-Sunnah.
[8]. Memperbanyak KetaatanDi antara manfaat haji adalah memperbanyak solat dan tawaf, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
"Ertinya: Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka; hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka bertawaf sekeliling rumah yang tua itu (Kaabah)" [Al-Hajj: 29]
Maka disyariatkan bagi orang yang menjalankan haji dan umrah untuk memperbanyak tawaf semampunya dan memperbanyak solat di tanah haram. Oleh kerana itu perbanyaklah solat, qira'atul qur'an, tasbih, tahlil, zikir. Juga perbanyaklah amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana banyak orang berkumpul dari Afrika, Eropah, Amerika, Asia dan lain-lain. Maka wajib bagi mereka untuk mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya.
[9]. Menunaikan NazarWalaupun nazar itu tidak sepatutnya dilakukan, akan tetapi seandainya seseorang telah bernazar untuk melakukan ketaatan, maka wajib baginya untuk memenuhinya.
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.
"Ertinya: Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaati-Nya" [HR Bukhari]
Maka apabila seseorang bernazar di tanah haram ini berupa solat, tawaf ataupun ibadah lainnya, maka wajib baginya untuk menunaikannya di tanah haram ini.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.
"Ertinya: Dan hendaklah mereka menunaikan nadzar" [Al-Hajj: 29]
[10]. Menolong Dan Berbuat Baik Kepada Orang MiskinDi antara manfaat haji adalah dapat menolong dan berbuat baik kepada orang miskin baik yang sedang menjalankan haji atau tidak di negeri yang aman ini.
Seseorang dapat mengubati orang sakit, menjenguknya, menunjukkan ke rumah sakit dan menolongnya dengan harta serta ubat.
Ini semua termasuk manfaat-manfaat haji.
"Ertinya: .... agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka" [Al-Hajj: 28]
[11]. Memperbanyak Zikir Kepada AllahDi negeri yang aman ini hendaklah memperbanyak zikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk dan bebaring, dengan tasbih (ucapan Subhanallah), hamdalah (ucapan Alhamdulillah), tahlil (ucapan Laa ilaaha ilallah), takbir (ucapan Allahu Akbar) dan hauqallah ( ucapan Laa haula wa laa quwata illa billah).
"Ertinya: Dari Abu Musa Al-As'ari Radhiyallahu 'anhu bahawa Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:" Perumpamaan orang yang mengingati Rabb-nya dan yang tidak mengingat-Nya adalah sebagai orang hidup dan yang mati ". [HR Bukhari, Bahjatun Nadzirin no. 1434]
[12]. Berdo'a Kepada-NyaDi antara manfaat haji, hendaklah bersungguh-sungguh merendahkan diri dan terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Dia menerima amal, membereskan hati dan perbuatan; agar Dia menolong untuk mengingat-Nya, bersyukur kepada-Nya dan memperbagus ibadah kepada-Nya; agar Dia menolong untuk menunaikan kewajiban dengan sifat yang Dia redhai serta agar Dia menolong untuk berbuat baik kepada hamba-hamba-Nya.
[13]. Menunaikan Ibadah Dengan Sebaik-BaiknyaDi antara manfaat haji, hendaklah melaksanakannya dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik-baiknya dan seikhlas mungkin baik sewaktu melakukan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, berada di Muzdalifah, melempar jumrah, maupun sewaktu solat, qira'atul qur'an, berzikir , berdoa dan lain-lain. Juga hendaknya mengupayakannya dengan kosentrasi dan ikhlas.
[14]. Menyembelih KorbanDi antara manfaat haji adalah menyembelih (binatang) korban, baik yang wajib tatkala berihram tammatu dan Qiran, atau tidak wajib iaitu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sewaktu haji wada 'Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam telah berkorban 100 ekor binatang. Para sahabat juga menyembelih korban. Korban itu adalah suatu ibadah, kerana daging korban dibahagikan kepada orang-orang miskin dan yang memerlukan di hari-hari Mina dan lain-lain.
Demikianlah sebahagian hikmah dari ibadah haji (rukun Islam yang ke lima) mudah-mudahan kita boleh mengambil manfaatnya, dan sentiasa diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberi kemudahan untuk menunaikannya. Amin
[Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun III/1419H/1999M, Disadur oleh Abu Shalihah dari Majalah Al-Furqon nombor 72 hal.18-21. Penebit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, No. Solo - Purwodadi Km 8 Selokaton Gondangrejo - Solo 57183]

IHRAM dalam Haji dan Umrah
OlehUstadz Kholid Syamhudi

Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali hanya untuk menyembah-Nya semata-mata, sebagaimana firman-Nya:
"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku". [Adz-Dzariyat/51: 56].
Untuk merealisasikan penyembahan tersebut diperlukan suatu media yang dapat menjelaskan makna dan hakikat penyembahan yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan hikmah-Nya yang agung, Dia mengutus para rasul untuk membawa dan menyampaikan risalah dan syariat-Nya kepada jin dan manusia.
Di antara kesempurnaan Islam adalah penetapan ibadah haji ke Baitullah, al-Haram sebagai salah satu syiar Islam yang agung.Bahkan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan menjadi salah satu sarana bagi kaum muslimin untuk bersatu, meningkatkan ketakwaan dan meraih syurga yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh kerana itu, dengan kesempurnaan syari'atnya, Islam telah menetapkan suatu tata cara atau kaedah yang lengkap dan terperinci, sehingga tidak perlu lagi adanya penambahan dan pengurangan dalam pelaksanaan ibadah ini.
Salah satu bahagian ibadah haji adalah ihram, yang harus dilakukan setiap orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah.Sebagai salah satu bahagian tersebut, maka pelaksanaannya perlu dijelaskan, yakni menyangkut tata cara dan undang-undang seputar hal itu.
DEFINISI IHRAMKata ihram diambil dari bahasa Arab, iaitu dari kata al-haram yang bermakna terlarang atau tercegah. Hal itu dinamakan dengan ihram, kerana seseorang yang dengan niatnya masuk pada ibadah haji atau umrah, maka ia dilarang berkata dan beramal dengan hal-hal tertentu seperti jima ', berkahwin, ucapan kotor, dan lain-sebagainya. Dari sini, para ulama mendefinisikan ihram dengan salah satu niat dari dua nusuk (iaitu haji dan umrah), atau kedua-duanya secara serentak. [1]
Dengan demikian, menjadi jelas kesalahan pemahaman sebahagian kaum muslimin yang mengatakan ihram adalah berpakaian dengan kain ihram. Kerana ihram merupakan niat masuk ke dalam haji atau umrah. Sedangkan berpakaian dengan kain ihram merupakan satu kemestian bagi seseorang yang telah berihram.
TEMPAT berihramIhram, sebagai sebahagian penting ibadah haji dan umrah dilakukan dari miqat. Seorang yang akan menunaikan haji dan umrah, ia harus mengetahui miqat sebagai tempat berihram.Mereka yang tidak berihram dari miqat, bererti telah meninggalkan suatu kewajipan dalam haji, sehingga wajib atas mereka untuk menggantikannya dengan dam (denda).
TATA CARA IHRAM1. Disunnahkan untuk mandi sebelum ihram bagi laki-laki dan perempuan, baik dalam keadaan suci atau haid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir Radhiyallahu 'anhu Beliau berkata:
فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع? قال: اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي (رواه مسلم)
"Lalu kami keluar bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Tatkala sampai di Zul Hulaifah, Asma binti' Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakr. Maka ia (Asma) mengutus (seseorang untuk bertemu) kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam (dan bertanya) : 'Apa yang aku kerjakan?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab:' Mandilah dan beristitsfarlah [2], dan berihramlah '. " [Riwayat Muslim (2941) 8/404, Abu Dawud no. 1905 dan 1909, dan Ibnu Majah no. 3074.]
Apabila tidak mendapatkan air maka tidak bertayammum, kerana bersuci yang disunnahkan apabila tidak dapat menggunakan air maka tidak bertayamum. Allah l menyebutkan tayammum dalam bersuci dari hadas sebagaimana firman-Nya:
"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih) ... ". [Al-Mâ `idah / 5: 6].
Oleh kerana itu, tidak boleh dianalogikan (dikiaskan) kepada yang lain. Juga kerana tidak ada contoh atau perintah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk bertayammum apalagi jika mandi ihram tersebut untuk kebersihan dengan dalil perintah beliau kepada Asma `bintu Umais yang sedang haidh untuk mandi tersebut.
2. Disunnahkan untuk memakai minyak wangi ketika ihram, sebagaimana dikatakan oleh 'Aisyah Radhiyallahu anha:
كنت أطيب النبي n لإحرامه قبل ان يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت.
"Aku memakaikan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam wangi-wangian untuk ihramnya sebelum berihram, dan ketika halalnya sebelum tawaf di Ka'bah". [HR Bukhâri no.1539, dan Muslim no.1189].
Dalam pemakaian minyak wangi ini hanya boleh pada anggota badan, dan bukan pada pakaian ihramnya, kerana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران و لا الورس
"Janganlah kamu memakai pakaian yang terkena minyak wangi za'faran dan wars". [Muttafaqun alaih].
Memakai minyak wangi ini ada dua keadaan:a. Memakainya sebelum mandi dan berihram, dan ini disepakati tidak ada permasalahan.b. Memakainya selepas mandi dan sebelum berihram dan minyak wangi tersebut tidak hilang, maka ini dibolehkan oleh para ulama kecuali Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengan pendapatnya.
Dalil dibolehkannya pemakaian minyak wangi dalam ihram, iaitu hadith Aisyah, beliau berkata:
كان رسول الله اذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه و لحيته بعد ذلك (رواه مسلم)
"Apabila Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ingin berihram, (beliau) memakai wangi-wangian yang paling wangi yang beliau dapatkan, kemudian aku melihat kilatan minyak di kepalanya dan janggutnya setelah itu". [HR Muslim no.2830].
'Aisyah Radhiyallahu anha berkata pula:
كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله  و هو محرم
"Seakan-akan aku melihat kilatan misk (minyak wangi misk) di bahagian kepala Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan beliau dalam keadaan berihram". [HR Muslim no. 2831, dan Bukhâri no. 5923].
Ada satu permasalahan:Apabila seseorang memakai wangi-wangian di badannya, iaitu di kepala dan janggutnya, tetapi kemudian minyak wangi itu menitis atau meleleh ke bawah, apakah hal ini mempengaruhi atau tidak?
Jawabnya: Tidak mempengaruhi, kerana perpindahan minyak wangi tersebut dengan sendirinya dan tidak bergerak, dan juga kerana tampak pada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan sahabatnya tidak menghiraukan kalau minyak wangi tersebut menitis, kerana mereka memakainya pada keadaan yang dibolehkan [3].
Kemudian, jika seseorang yang berihram (muhrim) akan berwudhu, dan dia telah memakai minyak rambut yang wangi, maka tentu akan mengusap kepalanya dengan kedua-dua telapak tangannya.Jika ia lakukan, maka minyak tersebut akan menempel ke kedua telapak tangannya walaupun hanya sedikit, maka apakah perlu memakai sarung tangan ketika akan mengusap kepala tersebut?
Syaikh Muhammad Shâlih al-'Utsaimîn pernah memberikan penjelasan tentang masalah ini. Syaikh berkata: "Tidak perlu, bahkan hal itu termasuk berlebih-lebihan dalam agama, dan tidak ada dalilnya. Demikian juga tidak mengusap kepalanya dengan kayu atau kulit. Dia cukup mengusapnya dengan telapak tangannya kerana ini termaasuk yang dimaafkan" [4].
3. Mengenakan dua helai kain putih yang dijadikan sebagai sarung dan selendang, sebagaimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:
ليحرم أحدكم فى إزار و رداء و نعلين
"Hendaklah salah seorang dari kalian berihram dengan menggunakan sarung dan selendang serta sepasang sandal". [HR Ahmad 2/34, dan dishahîhkan sanadnya oleh Ahmad Syakir].
Dua helai kain itu diutamakan berwarna putih, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:
خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتكم
"Sebaik-baik pakaian kamu adalah yang putih, maka kenakanlah dia dan kafanilah mayat kalian dengannya". [HR Ahmad. Lihat Syarah Ahmad Syakir, 4/2219, dan ia berkata: "Isnadnya shahîh"]
Ibnu Taimiyyah rahimahullah di dalam kitab manasik (hlm. 21) berkata: "Disunnahkan untuk berihram dengan dua kain yang bersih. Jika kedua-duanya berwarna putih maka itu lebih utama, dan dibolehkan ihram dengan segala jenis kain yang dimubahkan dari katun shuf (bulu domba), dan lain sebagainya. Dibolehkan berihram dengan kain putih dan yang tidak putih dari warna-warna yang dibenarkan [5], walaupun berwarna-warni ". Sedangkan bagi wanita, ia tetap memakai pakaian wanita yang menutup semua auratnya, kecuali wajah dan telapak tangan.
4. Disunatkan berihram setelah solat. Disebutkan dalam hadis Ibnu 'Umar Radhiyallahu' anhuma dalam Sahih Bukhâri bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
"Telah datang tadi malam utusan dari Tuhanku lalu berkata:" Solatlah di Wadi yang diberkati ini dan katakan: 'Umratan fi hajjatin'. "
Juga hadits Jabir Radhiyallahu 'anhu
فصلى رسول الله في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج
"Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam solat di masjid (Zul Hulaifah), kemudian beliau menaiki al-Qaswa' (nama unta baginda). Sampai ketika untanya berdiri di al-Baida ', beliau berihram untuk haji". [HR Muslim]
Sehingga sesuai dengan sunnah maka yang lebih utama dan sempurna, ialah berihram setelah solat fardhu. Akan tetapi, apabila tidak mendapatkan waktu solat fardhu maka terdapat dua pendapat dari para ulama:
a. Tetap disunnahkan solat dua rakaat, dan demikian ini pendapat jumhur, iaitu berdalil dengan keumuman hadis Ibnu 'Umar Radhiyallahu' anhu.
صل في هذا الوادي
"Solatlah di Wadi (lembah) ini".
b. Tidak disyariatkan solat dua rakaat, dan demikian ini pendapat Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah. Beliau mengatakan di dalam Majmu 'Fatawa (26/108): "Disunnahkan berihram setelah solat, baik fardhu mahupun sunnah. Kalau ia berada pada waktu tathawu'-menurut salah satu dari dua pendapatnya-dan yang lain kalau dia solat fardhu, maka berihram selepasnya dan jika tidak maka tidak ada solat yang khusus bagi ihram; dan inilah yang rajih ".
Di dalam Ikhtiyarat (hlm. 116) beliau menyatakan: "Berihram setelah solat fardhu kalau ada, atau sunnah (nafilah); kerana ihram tidak mempunyai solat yang khusus untuknya".
Demikianlah, tidak ada solat dua rakaat khusus untuk ihram.
5. Berniat untuk melaksanakan salah satu manasik, dan disunnahkan untuk diucapkan. Dibolehkan untuk memilih salah satu daripada tiga nusuk, iaitu Ifrad, Qiran dan Tamattu '', sebagaimana dikatakan oleh 'Aisyah Radhiyallahu' anha.
خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة و منا من أهل بحج و عمرة و منا من أهل بحج و أهل رسول الله بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عنه قدومه و أما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر (متفق عليه)
"Kami telah keluar bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun Haji Wida' maka ada di antara kami yang berihram dengan umrah dan ada yang berihram dengan haji dan umrah, dan ada yang berihram dengan haji saja, sedangkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berihram dengan haji saja. Adapun yang berihram dengan umrah maka dia halal setelah datangnya [6], dan yang berihram dengan haji atau yang menyempurnakan haji dan umrah tidak halal (lepas dari ihramnya) sampai dia berada di hari nahar [7]. " [Mutafaq 'alaih].
Oleh kerana itu, seseorang yang bermanasik Ifrad, ia mengatakan:
لبيك حجا atau لبيك اللهم حجا
dan seseorang yang bermanasik Tamattu '', ia mengatakan:
لبيك عمرة atau لبيك اللهم عمرة
dan ketika hari Tarwiyah (8 Zulhijjah) menyatakan:
لبيك حجا atau لبيك اللهم حجا
Adapun sunnah yang bermanasik Qiran, ia menyatakan:
لبيك عمرة و حجا
Setelah itu disunatkan memperbanyak talbiyah hingga sampai ke Kaabah untuk melaksanakan tawaf.
Demikian penjelasan secara ringkas tentang ihram saat haji dan umrah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu Ta'ala a'lam bish-Shawab.
[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 06/Tahun VII/1424H/2004M- 2003M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, No. Solo - Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-761016]________Footnote[1]. Lihat Mudzakirat, Syarah 'Umdah (hlm. 65), dan Syarhul-Mumti' (6/67).[2]. Istitsfar, ialah suatu usaha untuk mencegah keluarnya darah dari kemaluan orang yang haid atau nifas dengan cara mengambil kain yang memanjang, diletakkan pada tempat darah tersebut dan dilapisi dengan bahan yang tidak tembus darah yang diambil hujung-ujunnya untuk diikatkan di perut. Adapun pada zaman sekarang telah ada tuala wanita. Lihat Syarah Muslim, 8/404.[3]. Lihat Syarhul-Mumti ', 6/73-74.[4]. Syarhul-Mumti ', 6/74.[5]. Dinukil dari Syarhul-Mumti ', 6/75.[6]. Setelah melakukan umrah dengan melakukan tawaf dan sa'i.[7]. Pada tarikh 10 Dzul Hijjah.
MEMILIH HAJI SUNNAH ATAUKAH SEDEKAH UNTUK MEMBIAYAI PARA PEJUANG

OlehSyaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz


SoalanSyaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya: Bagi orang yang telah melaksanakan haji dan dia mampu pergi haji lagi, apakah cukup bagi dia sebagai ganti dari haji untuk yang kedua kalinya dengan cara menginfakkan dana hajinya kepada orang-orang yang berjihad pada jalan Allah di Afghanistan , di mana haji yang kedua hukumnya sunnah sedangkan memberikan bantuan untuk jihad wajib? Mohon penjelasan, semoga Allah memberikan balasan kepada anda atas perhatian anda kepada kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan.
JawapanOrang yang telah melaksanakan haji wajib, maka yang utama adalah menginfakkan dana yang akan digunakan haji yang kedua kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti kaum mujahidin di Afghanistan dan orang-orang yang dalam pelarian di Pakistan. Sebab ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya:
"Amal apa yang utama?". Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya". Penanya berkata: "Kemudian apa?" Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Jihad di jalan Allah". Beliau ditanya lagi: "Kemudian apa?" Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab:' Haji mabrur ". [Muttafaq 'alaih]
Dimana Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan haji setelah jihad. Dan yang dimaksudkan adalah haji sunnah. Sebab haji wajib merupakan salah satu rukun dalam Islam jika telah mampu melaksanakannya. Dan dalam shahihain disebutkan riwayat dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahawa beliau bersabda.
"Sesiapa yang membantu orang yang berjuang, maka sesungguhnya dia telah berjuang. Dan barangsiapa yang menanggung keluarganya dengan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berperang "[HR Bukhari dan Muslim]
Dan tidak diragukan bahawa orang-orang yang berjuang di jalan Allah sangat memerlukan bantun bahan dari saudara-saudara mereka. Dan membiayai orang-orang yang berjuang lebih utama daripada membiayai haji sunnah kerana dua hadis tersebut dan yang lain. Dan kepada Allah kita mohon pertolongan.
MEMILIH HAJI SUNNAH ATAUKAH BERSEDEKAH?

OlehSyaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin

Soalan.Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ditanya: Saya telah melaksanakan haji wajib dan sekarang mampu pergi haji lagi.Manakah yang lebih utama menyedekahkan dana untuk haji yang kedua atau saya berangkat haji?
JawabJika anda mempunyai keluasan dalam harta dan membolehkan sedekah di samping pergi haji, maka lebih utama bagimu untuk melaksanakan kedua-duanya. Tetapi jika tidak dapat melakukan kedua hal tersebut sedangkan disekitarmu terdapat orang-orang miskin yang sangat memerlukan bantuan atau kegiatan-kegiatan kebaikan yang memerlukan dana, maka memberikan dana haji kamu kepada mereka adalah lebih utama dari pada haji sunnah.Tetapi jika di sana tidak ada keperluan yang sangat perlu, maka haji lebih utama.
[Disalin dari Buku Fatwa-Fatwa Haji dan Umrah oleh Ulama-Ulama Besar Saudi Arabia, Penyusun Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, terbitan Pustakan Imam Asy-Syafi'i. Penterjemah H.Asmuni Solihan Zamakhsyari Lc]
Mengunjungi kota Mekah, Madinah dan Jeddah, Arab Saudi.

Tanah Mekkah dahulunya adalah tanah kosong yang sangat tandus.Berawal dari Nabi Ibrahim AS bersama isterinya, Bunda Siti Hajar, yang membuat sebuah bangunan (bilik) kecil yang juga berfungsi sebagai rumah ibadah. Lalu, lahirlah Ismail kecil di tanah Mekah ini.Saat Ismail kecil, Nabi Ibrahim memperoleh wahyu dari Allah SWT untuk kembali ke tanah Palestin. Setelah 10 tahun kemudian beliau kembali ke Tanah Suci Mekkah dan mendapati anaknya, Ismail telah besar.Pada masa itu, Nabi Ibrahim dan Ismail bersama-sama membina sebuah bangunan suci. Pada mulanya, bangunan itu tampak sederhana. Ia ditubuhkan dari beberapa tumpukan batu dengan bentuk yang sederhana pula. Lalu bangunan itu diberi nama Kaabah. Dan dijadikan sebagai kiblat bagi solat kaum muslimin hingga sekarang, meski pernah pula kiblat ini dialihkan ke Masjid Al Aqsa di Palestin.Bangunan Kaabah yang sederhana itu kemudian mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hingga kemegahannya yang dapat kita semua saksikan saat ini.Kini Masjidl Haram akan terus diperluas lagi hingga mencapai kemegahannya di tahun 2020 kelak dengan reka bentuk yang sangat sempurna (lihat foto)
Kota Mekah dan Madinah merupakan dua kota suci umat islam. Di sanalah terletak Kaabah dan Masjid Nabawi yang menjadi dambaan kaum muslimin untuk dikunjungi.Selain kewujudan dua masjid besar tersebut, masih banyak lagi tempat-tempat bersejarah di kota Mekah dan Madinah dan wilayah sekitarnya. Ada bukit Nur dengan gua Hira'-nya dan juga padang 'arafah. Di wilayah madinah ada masjid Quba, masjid pertama yang dibina dalam sejarah hijrah kaum muslimin. Ada juga al-Hijr, wilayah yang merupakan bekas kaum Tsamud, pengukir gunung batu.

Berumrah & Berhaji - Kota Mekkah terletak sekitar 600 km sebelah selatan kota Madinah, lebih kurang 200 km sebelah timur laut bandar Jeddah tepatnya pada koordinat 21 ° 25'24 "N, 39 ° 49'24" BT. Koordinat: 21 ° 25'24 "LU, 39 ° 49'24" BT Kotanya merupakan lembah sempit yang dikelilingi gunung gunung dengan bangunan Ka'bah sebagai pusatnya. Dengan demikian, pada masa dahulu bandar ini rawan banjir bila di musim hujan sebelum akhirnya pemerintah Arab Saudi memperbaiki bandar ini dan mengubahsuai kota ini. Seperti pada umumnya bandar bandar di wilayah Arab Saudi, bandar ini beriklim gurun.Perkembangan kota Makkah tidak terlepas dari keberadaan Nabi Ismail dan Hajar sebagai penduduk pertama bandar ini yang ditempatkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Pada perkembangannya muncul orang-orang Jurhum yang akhirnya tinggal di sana. Pada masa berikutnya bandar ini dipimpin oleh Quraisy yang merupakan kabilah atau suku yang utama di Semenanjung Arab kerana mempunyai hak pemeliharaan terhadap Ka'bah. Suku ini terkenal dalam bidang perniagaan bahkan pada pasa itu aktiviti dagangan mereka dikenali hingga Damsyik, Palestin dan Afrika. Tokoh sebagai ketua kabilah Quraisy adalah Qussai yang dilanjutkan oleh Abdul Muthalib. Nabi Muhammad adalah keturunan langsung dari Nabi Ismail serta Qussai.Pada tahun 671, Nabi Muhammad lahir di bandar ini dan tumbuh dewasa. Pertama kali menerima wahyu dari Allah namun ajarannya ditolak kaumnya yang saat itu masih berada dalam kegelapan pemikiran (Jahilliyah) sehingga berpindah ke Madinah. Setelah Madinah berkembang, akhirnya nabi Muhammad kembali ke Makkah dalam misi membebaskan kota mekkah tanpa pertumpahan darah.Pada masa selanjutnya Makkah berada di bawah pentadbiran khalifah yang berpusat di Madinah, serta para raja yang saat itu berkuasa di Damsyik (Dinasti Ummayyah), Baghadad (Dinasti Abbasiyah) dan Turki (Uthmaniyah) yang ketika itu di bawah Syarif Hussein. Kemudian disatukan di bawah pemerintahan Arab Saudi oleh Abdul Aziz ibnu Saud sampai sekarang yang merupakan pelayan kedua kota suci.
Berumrah & Berhaji - Madinah atauMadinah Al Munawwarah: مدينة رسول الله atau المدينه, (juga Madinat Rasul Allah, Madīnah an-Nabī) adalah kota utama di Arab Saudi. Merupakan bandar yang ramai diziarahi atau dikunjungi oleh kaum Muslimin. Disana terdapat Masjid Nabawi yang memiliki pahala dan keutamaan bagi kaum Muslimin. Dalam Hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa:"Solat di masjidku (Masjid Nabawi) memiliki pahala 10000x dan Solat di Masjidil Haram (Mekah) memiliki pahala 100000x"Bandar ini dewasa ini memiliki penduduk sekitar 600,000 jiwa.Bagi umat Muslim kota ini dianggap sebagai kota suci kedua.Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kota ini menjadi pusat dakwah, pengajaran dan pemerintahan Islam. Dari kota ini Islam lalu menyebar ke seluruh jazirah Arabia dan lalu ke seluruh dunia.Bandar ini terletak lebih kurang 600 km di sebelah Utara Kota Mekah. Pada masa lalu memerlukan waktu cukup lama untuk mencapai Madinah (kurang lebih satu bulan) dengan menggunakan Unta. Sedangkan saat ini dapat ditempuh lebih kurang 6 jam melalui jalan bebas hambatan yang dibina oleh kerajaan Arab Saudi. Pada masa kekuasaan Uthmaniyah Turki, terdapat laluan kereta api yang menghubungkan Madinah dengan Amman (Jordan) serta Damsyik (Syria). yang merupakan sebahagian daripada laluan kereta api Istanbul (Turki)-Haifa (Israel) yang dikenali dengan nama Hijaz Railway. Kini jalur itu sudah tidak ada lagi dan stesen kereta api Madinah dijadikan Museum. Jalur ini dahulu digunakan untuk kelancaran pengangkutan jamaah haji. Saai ini selain menggunakan jalan darat, kota Madinah dapat diakses melalui Udara dengan badara berskala antarabangsa yang digunakan terutamanya pada musim haji selain lapangan terbang king Abdul Aziz di JeddahSecara geografi, kota ini rata yang dikelilingi gunung dan bukit bukit serta beriklim gurunKota Madinah pada masa sebelum perkembangan Islam dikenal dengan nama Yathrib. Dikenal sebagai pusat perdagangan.Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah kota ini diganti namanya menjadi Madinah sebgai pusat perkembangan Islam sampai beliau wafat dan dimakamkan di sana. Selanjutnya kota ini menjadi pusat penerus Nabi Muhammad yang dikenali dengan pusat khalifah. Terdapa tiga Khalifah yang memerintah dari kota ini yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan.Pada masa Ali bin Abi Talib pemerintahan dipindahkan ke Kufah di Iraq kerana terjadi gejolak politik akibat terbununya khalifah Uthman oleh kaum pemberontak.Selanjutnya ketika kekuasaan beralih kepada bani Umayyah, maka pemerintahan dipindahkan ke Damaskus dan ketika pemerintahan berpindah kepada Bani Abassiyah, pemerintahan dipindahkan ke kota Baghdad Pada masa Nabi Muhammad SAW, penduduk kota madinah adalah orang yang beragama Islam dan orang Yahudi yang dilindungi keberadaannya. Namun kerana pengkhianatan yang dilakukan terhadap penduduk Madinah ketika perang Ahzab, maka kaum Yahudi diusir keluar Madinah.Kini Madinah bersama kota suci Makkah dibawah perkhidmatan kerajaan kerajaan Arab Saudi yang merupakan pelayan kedua kota suci.
Berumrah & Berhaji - Jeddah adalah bandar pelabuhan utama di Arab Saudi baik pelabuhan laut mahupun pelabuhan udara.Terletak di tepi Laut Merah dan sebagaimana bandar-bandar lain di Arab Saudi, Jeddah mempunyai Iklim Gurun.Jeddah sebelumnya hanyalah sebagai desa nelayan pada 2500 tahun yang lalu. Ditubuhkan pada tahun 647 M oleh Khalifah Uthman bin Affan yang akhirnya digunakan sebagai pelabuhan untuk kepentingan jamaah haji terutama pada masa-masa perjalanan jamaah haji dilakukan melaui laut, bukan melalui udara seperti sekarang ini.Sebagai bandar dagang, Jeddah mempunyai kemudahan bandar yang cukup memadai. Pelabuhan lautnya merupakan pelabuhan utama yang merupakan pusat perdagangan menuju pelbagai negara khususnya negara-negara di pantai timur Afrika, serta Yaman. Pelabuhannya merupakan pelabuhan bebas.Di Jeddah terdapat Bandar udara yang cukup terkenal yakni Lapangan Terbang King Abdul Aziz yang mempunyai tahap kesibukan tinggi terutama pada musim haji.Selain digunakan untuk melayani penerbangan haji, lapangan terbang Jeddah digunakan untuk kepentingan komersial biasa selain Dammam dan Riyadh.Belum jelas asal usul jeddah, namun dari sumber sumber yang umumnya dibawa oleh jamaah haji, kata Jeddah berasal dari kata dalam bahasa Arab Jaddah yang bermaksud nenek sebab disana ada makam yang diyakini sebagai makam Hawa isteri Nabi Adam yang merupakan nenek moyang manusia. Sumber lain mengatakan bahawa Jeddahberasal dari kata Jiddah dalam bahasa Arab yang bererti lepas pantai. (Sumber http://id.wikipedia.org)

Lima alasan bagus untuk menempah bilik hotel selama perjalanan Haji dan Umroh di Arab Saudi di Agoda.

Lima alasan bagus untuk menempah bilik hotel selama perjalanan Haji dan Umroh selama di bandar-bandar Mekah, Madinah, Jeddah dan kota-kota lain di Arab Saudi dengan mengklik iklan agoda di sebelah kiri (kanan) atau ke bawah artikel ini atau di salah satu blog seperti tertera di bawah aetikel ini:


 
Lebih dari 170,000 hotel di seluruh dunia - lebih ditambah setiap hari
 
Dipercayai oleh lebih dari 4.000.000 pelanggan yang puas
 
1.2 juta ulasan hotel + pelanggan Agoda setiap tahun
 
Lebih dari 1.000 malam percuma ditebus setiap hari dengan mata reward
 
Dengan ketersediaan lebih dari 22.000 bandar di seluruh dunia
12 Hotel ditemui di Makkah City Center, 12 Terdapat

 
dariUSD 293satu malam Moevenpick Hotel & Residence Hajar Tower MakkahAbraj Al Bait dari King Abdul Aziz Gerbang P.O. Box 17700, Mekah / Makkah 21955 Fantastic 8.1based atas 86 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarTerletak di tengah-tengah agama dari Makkah, hotel mewah 5-bintang menawarkan itu elegan bilik, suite dan pangsapuri perumahan, khusus direka bagi para tetamu untuk ...Lokasi ini berhampiran dengan Haram, tempat membeli-belah dan tempat makan. Hotel ini dilengkapi dengan sound system yang boleh mendengar Azan dan solat dari Masjidil Haram ...Zahrul, Malaysia 9 Februari 2012


 
dariUSD 547satu malam Makkah Hilton TowersPO Box 844, Mekah / Makkah Fantastic 8.5based atas 66 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarDengan bilik 599, hotel ini mempunyai semua amenity dan perkhidmatan yang anda inginkan dari hotel 4-bintang. Para tetamu akan mendapati pemain DVD / CD, dapur kecil, film in menunggu masuk ..Tempahan adalah benar dan Sarapan Pagi menakjubkan ...Abdulnasser, Qatar 27 Disember 2011


 
dariUSD 1.067satu malam Raffles Makkah PalaceP.O. Box 1281, Oum Al Qura St, Mekah / Makkah 21955 Hebat 9.5based pada 7 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat Bandar Wi-FiSetiap bilik 209 di hotel 5-bintang baik mempunyai kemudahan unggul. Setiap bilik di hotel menawarkan tetamu pendingin hawa, bilik tidak merokok, jubah mandi. Kedai kopi, ...sangat baru dan itu adalah tujuh bintang dan saya mengesyorkan setiap orang yang ingin pergi untuk ommra untuk mengambil hanya hotel ini ...Ahmed, Emiriah Arab Bersatu 15 Januari 2012


 
dariUSD 53satu malam Hotel Mercure HibatullahUm Al Qura Jalan Al Hafayer POBOX 51177, Ibrahim Al Khalil Street, Mekah / Makkah atas rata-rata 6.0based atas 2 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarDuduk dan berehat di salah satu hotel 381 bilik tetamu, semuanya direka demi keselesaan tetamu dalam pikiran.Para tetamu akan mendapati televisyen, bilik tidak merokok, mini bar menanti di setiap ...

 
dariUSD 293satu malam Hilton Makkah HotelKotak Po 844, Mekah / Makkah Fantastic 8.9based atas 21 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemua bilik mempunyai meja, pengering rambut, filem in-house sebagaimana amenity lainnya. Para tetamu akan menikmati kemudahan hotel dan perkhidmatan termasuk kemudahan mesyuarat, kedai, ...perkhidmatan dan hanya Infront Ka "bah ...Syafuan, Indonesia 21 Februari 2012


 
dariUSD 154satu malam White Palace HotelAl Shamia, Mekah / Makkah 2.0based diterima pada 1 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarTermasuk di semua bilik televisyen, pancuran, pancuran dan tab mandi berasingan, mini bar. Perkhidmatan dobi / cucian kering, kedai, perkhidmatan bilik 24 jam adalah sebahagian dari kenikmatan tambahan yang anda akan dapati ...

 
dariUSD 347satu malam Makkah Clock Royal Tower A Fairmont HotelKing Abdul Aziz Endowment, Mekah / Makkah Fantastic 8.4based atas 15 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemua bilik mempunyai papan seterika, pengering rambut, tempat simpanan dalam bilik, meja sebagaimana amenity lainnya.Restoran, perkhidmatan dobi / cucian kering, perkhidmatan bilik 24 jam adalah beberapa tambahan ...bufet hebat, Ka'bah pandangan was nice ...Reem, Kuwait 17 Januari 2012


 
dariUSD 203satu malam Al Shohada HotelP.O. Box 10056, Mekah / Makkah, rata-rata atas. 5.7based pada 1 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemuanya hotel melakukan ini berpusat di sekitar pengalaman tetamu, memastikan keselesaan dan santai. Tempahan di Al Shohada Hotel Makkah / Makkah mudah dengan kami yang selamat ...

 
dariUSD 1.333satu malam Al Maqam Housing Center HotelAjyad Street, Mekah / Makkah diterima 3.7based pada 1 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemua bilik mempunyai tab mandi, pembuat kopi / teh, TV satelit / kabel, tempat simpanan serta kemudahan lain. Untuk keselesaan dan kemudahan para tetamu, anda juga akan mencari pakaian ...

 
dariUSD 24satu malam Hotel Plaza Mobark 2Al Mesflah - Ibrahim Al Khalil Street, Mekah / Makkah diterima 3.8based atas 2 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarBeberapa ciri yang anda akan nikmati termasuk TV satelit / kabel, mini bar, AC. Untuk membuat para tetamu merasa lebih lengkap, Mekah / Makkah Hotel menawarkan pusat perniagaan, ...

 
dariUSD 227satu malam Dar Royal Al Eiman HotelAjyad Street, Mekah / Makkah Fantastic 8.4based atas 19 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarMeja tulis, di bar bilik, mini, pengering rambut adalah salah satu daripada hotel yang ditonjolkan dalam setiap bilik. Hotel ini berbangga dengan perkhidmatan restoran dobi / cucian kering, kedai sebagai sebahagian daripada ...Sangat clost ke Haram, dilayani, banyak tempat makanan dan kedai ...Haytham, Kanada 13 Disember 2011


 
dariUSD 293satu malam Al Marwa Hotel Rayhaan by Rotana MakkahAbraj Al Bait, Ajyad Street, Mekah / Makkah Sangat Bagus 7.9based pada 20 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSet dalam setiap bilik, di antara kemudahan lain, pengering rambut, papan seterika, meja, jubah mandi. Ciri-ciri lain di hotel ini termasuk perkhidmatan restoran dobi / cucian kering, 24 jam ...

10 hotel yang ditemui di dekat Al-Masjid al-Haram Masjid (dalam 1km), 10 Terdapat

 
dariUSD 1.067satu malam Raffles Makkah PalaceP.O. Box 1281, Oum Al Qura St, Mekah / Makkah 21955 (0,26 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Hebat 9.5based pada 7 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat Bandar Wi-FiSetiap bilik 209 di hotel 5-bintang baik mempunyai kemudahan unggul. Setiap bilik di hotel menawarkan tetamu pendingin hawa, bilik tidak merokok, jubah mandi. Kedai kopi, ...sangat baru dan itu adalah tujuh bintang dan saya mengesyorkan setiap orang yang ingin pergi untuk ommra untuk mengambil hanya hotel ini ...Ahmed, Emiriah Arab Bersatu 15 Januari 2012


 
dariUSD 293satu malam Hilton Makkah HotelPo Box 844, Mekah / Makkah (0,27 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Fantastic 8.9based atas 21 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemua bilik mempunyai meja, pengering rambut, filem in-house sebagaimana amenity lainnya. Para tetamu akan menikmati kemudahan hotel dan perkhidmatan termasuk kemudahan mesyuarat, kedai, ...perkhidmatan dan hanya Infront Ka "bah ...Syafuan, Indonesia 21 Februari 2012


 
dariUSD 227satu malam Dar Royal Al Eiman HotelAjyad Street, Mekah / Makkah (0,28 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Fantastic 8.4based atas 19 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarMeja tulis, di bar bilik, mini, pengering rambut adalah salah satu daripada hotel yang ditonjolkan dalam setiap bilik. Hotel ini berbangga dengan perkhidmatan restoran dobi / cucian kering, kedai sebagai sebahagian daripada ...Sangat clost ke Haram, dilayani, banyak tempat makanan dan kedai ...Haytham, Kanada 13 Disember 2011


 
dariUSD 1.333satu malam Al Maqam Housing Center HotelAjyad Street, Mekah / Makkah (0,31 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Acceptable 3.7based pada 1 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemua bilik mempunyai tab mandi, pembuat kopi / teh, TV satelit / kabel, tempat simpanan serta kemudahan lain. Untuk keselesaan dan kemudahan para tetamu, anda juga akan mencari pakaian ...

 
dariUSD 293satu malam Moevenpick Hotel & Residence Hajar Tower MakkahAbraj Al Bait dari King Abdul Aziz Gerbang P.O. Box 17700, Mekah / Makkah 21955 (0.32 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Fantastic 8.1based atas 86 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarTerletak di tengah-tengah agama dari Makkah, hotel mewah 5-bintang menawarkan itu elegan bilik, suite dan pangsapuri perumahan, khusus direka bagi para tetamu untuk ...Lokasi ini berhampiran dengan Haram, tempat membeli-belah dan tempat makan. Hotel ini dilengkapi dengan sound system yang boleh mendengar Azan dan solat dari Masjidil Haram ...Zahrul, Malaysia 9 Februari 2012


 
dariUSD 347satu malam Makkah Clock Royal Tower A Fairmont HotelKing Abdul Aziz Endowment, Mekah / Makkah (0,33 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Fantastic 8.4based atas 15 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemua bilik mempunyai papan seterika, pengering rambut, tempat simpanan dalam bilik, meja sebagaimana amenity lainnya.Restoran, perkhidmatan dobi / cucian kering, perkhidmatan bilik 24 jam adalah beberapa tambahan ...bufet hebat, Ka'bah pandangan was nice ...Reem, Kuwait 17 Januari 2012


 
dariUSD 293satu malam Al Marwa Hotel Rayhaan by Rotana MakkahAbraj Al Bait, Ajyad Street, Mekah / Makkah (0,33 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Sangat Bagus 7.9based pada 20 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSet dalam setiap bilik, di antara kemudahan lain, pengering rambut, papan seterika, meja, jubah mandi. Ciri-ciri lain di hotel ini termasuk perkhidmatan restoran dobi / cucian kering, 24 jam ...

 
dariUSD 547satu malam Makkah Hilton TowersPO Box 844, Mekah / Makkah (0.38 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Fantastic 8.5based atas 66 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarDengan bilik 599, hotel ini mempunyai semua amenity dan perkhidmatan yang anda inginkan dari hotel 4-bintang. Para tetamu akan mendapati pemain DVD / CD, dapur kecil, film in menunggu masuk ..Tempahan adalah benar dan Sarapan Pagi menakjubkan ...Abdulnasser, Qatar 27 Disember 2011


 
dariUSD 154satu malam White Palace HotelAl Shamia, Mekah / Makkah (0.69 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Acceptable 2.0based pada 1 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarTermasuk di semua bilik televisyen, pancuran, pancuran dan tab mandi berasingan, mini bar. Perkhidmatan dobi / cucian kering, kedai, perkhidmatan bilik 24 jam adalah sebahagian dari kenikmatan tambahan yang anda akan dapati ...

 
dariUSD 203satu malam Al Shohada HotelP.O. Box 10056, Mekah / Makkah., (0.83 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) atas rata-rata 5.7based pada 1 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemuanya hotel melakukan ini berpusat di sekitar pengalaman tetamu, memastikan keselesaan dan santai. Tempahan di Al Shohada Hotel Makkah / Makkah mudah dengan kami yang selamat.
21 Hotel ditemui di Madinah / Madinah, 1 Terdapat

 
dariUSD 240satu malam Hilton MadinahRaja Fahd Jalan P.O. Box 3939 Madina Al Mounawara, Madinah / Madinah Sangat Bagus 8.0based pada 10 ulasan

  
Hotel Area: Madinah City CenterPara tetamu akan mendapatkan semua kemudahan terbaik di masing-masing 340 bilik di hotel bintang-3. Setiap bilik pengering rambut, meja, AC, akhbar harian. Ini ...Lokasi dekat Nabawi, bilik yang selesa ...Zahrul, Malaysia 5 Februari 2012


 
dariUSD 107satu malam Villa di MadinahUtara kawasan Central, Madinah, Arab Saudi, Madinah / Madinah Sangat Bagus 7.7based atas 12 ulasan

  
Hotel Area: Madinah City CenterBeberapa ciri yang anda akan nikmati adalah bilik tidak merokok, tempat simpanan dalam bilik, papan seterika, meja. Lantai eksekutif, lif, perkhidmatan bilik 24 jam adalah sebahagian dari kenikmatan tambahan anda akan ...Rapi dan rapi. Penerimaan bertutur dalam Bahasa Inggeris yang wajar ...Syed, Kanada 15 Februari 2012


 
dariUSD 1.813satu malam Al Madinah Crom HotelBarat kawasan Central, Madinah / Madinah Menyenangkan 6.6based pada 3 ulasan

  
Hotel Area: Madinah City CenterPara tetamu akan mendapati pengering rambut, akhbar harian, tempat simpanan dalam bilik tunggu di setiap kamar.Selain itu, hotel di Madinah / Madinah mempunyai perkhidmatan dobi / cucian kering, tingkat eksekutif, ...

 
dariUSD 127satu malam Al Ansar Golden HotelBertentangan Masjid Kudus, Northern Central Area, Madinah / Madinah Baru!Ulasan akan hadir
  
Hotel Area: Madinah City CenterLokasi yang strategik, kakitangan yang berdedikasi dan kemudahan kelas-satu membuat hotel ini menjadi kegemaran di antara para pelancong. Membuat tempahan di Al Ansar Golden Hotel Madinah / Makkah mudah ...

 
dariUSD 133satu malam Madinah Marriott HotelKing Faisal Street, Western Provice, Medina / Madinah Baik 7.3based atas 14 ulasan

  
Hotel Area: Madinah City CenterPara tetamu akan mendapati pendingin hawa, bilik tidak merokok, televisyen menanti di setiap bilik. Restoran, kedai, perkhidmatan bilik 24 jam, business Center adalah sebahagian dari kenikmatan tambahan anda akan ...

 
dariRp 160satu malam Kerajaan Dyar HotelKing Fahad Street, Madinah / Madinah Baru!Ulasan akan hadir
  
Hotel Area: LainUntuk membuat para tetamu merasa selesa, semua bilik mempunyai ciri bilik tidak merokok, akhbar harian, pengering rambut. Ciri-ciri lain di hotel ini termasuk restoran, lif, bilik 24 jam ...
47 Hotel ditemui di Jeddah, 3 Terdapat

 
dariUSD 184satu malam Al Hamra Hotel Dikelola oleh PullmanPalestin jalan, PO BOX 7375, Jeddah Baik 7.0based pada 8 ulasan

  
Hotel Area: Falastin DaerahTermasuk di semua bilik house, papan seterika, bilik tidak merokok. Perkhidmatan bilik 24 jam, restoran, kedai adalah sebahagian dari kenikmatan tambahan yang anda akan dapati di Jeddah ...

 
dariUSD 97satu malam Holiday Inn Jeddah Al Salam HotelRaja Khalid St Makkah Jalan PO BOX 6582, Jeddah atas rata-rata 5.8based atas 14 ulasan

  
Hotel Area: Jeddah City CenterSemua bilik mempunyai tempat simpanan dalam bilik, papan seterika, akhbar harian, AC serta kemudahan lain. Ciri-ciri lain di hotel ini termasuk pusat perniagaan, kemudahan mesyuarat, ...Lokasi - sesuai untuk pelancong perniagaan ...Norhanirus, Malaysia 6 Februari 2012


 
dariUSD 280satu malam Jeddah Hilton HotelAl Corniche jalan, po box 128428 jeddah 21362 al Shati daerah kerajaan arab saudi, Jeddah Sangat Bagus 7.7based atas 25 ulasan

  
Hotel Area: Jeddah SuburbsPara tetamu akan mendapatkan semua kemudahan terbaik di masing-masing 388 bilik di hotel 5-bintang yang populer.Semua bilik mempunyai meja, jubah mandi, filem in-house, bilik tidak merokok serta ...

 
dariUSD 232satu malam Radisson SAS Royal Suite Hotel - JeddahMadina Road, Jeddah Sangat Bagus 7.7based pada 5 ulasan

  
Hotel Area: Sebuah Daerah NahdahUntuk membuat para tetamu merasa selesa, semua bilik mempunyai ciri bilik tidak merokok, akhbar harian, AC. Hotel yang sangat baik di Jeddah juga mempunyai perkhidmatan bilik 24 jam, ...

 
dariUSD 427satu malam Rosewood Corniche HotelCorniche Road, Jeddah 48122 9.0based Fantastic pada 8 ulasan

  
Hotel Area: LainMasing-masing dari 127 bilik di hotel 5-bintang baik mempunyai kemudahan unggul. Termasuk di semua bilik televisyen, akses internet - wayarles, di bilik, akses internet - ...

 
dariUSD 267satu malam Intercontinental Jeddah HotelCorniche Al Hamra, Jeddah Menyenangkan 6.8based pada 3 ulasan

  
Hotel Area: Waterfront DaerahPara tetamu akan mendapati tempat simpanan dalam bilik, meja, AC menanti di setiap bilik. Juga boleh didapati di hotel ini restoran, kemudahan mesyuarat, kedai-kedai. Hotel ini menyediakan superior ...

 
dariUSD 257satu malam Crowne Plaza HotelAl-Corniche Al Hamra District, Jeddah Fantastic 8.3based pada 8 ulasan

  
Hotel Area: Waterfront DaerahMasing-masing dari 226 bilik di hotel 5-bintang ini mempunyai keselesaan dan kemudahan seperti di rumah.Beberapa ciri yang anda akan nikmati adalah pengering rambut, akses internet - LAN, udara ...

 
dariUSD 147satu malam Radisson Blu Hotel JeddahMadinah Jalan POBox 8483 Jeddah, Jeddah 21482 Sangat Bagus 8.0based atas 12 ulasan

  
Hotel Area: LainDuduk dan berehat di salah satu bilik tetamu 292 hotel, semuanya direka demi keselesaan tetamu dalam pikiran.Beberapa ciri yang anda akan nikmati adalah pendingin hawa, akses internet - LAN, ...lokasi yang sangat selesa dan kemudahan perniagaan yang baik ....David, Australia 14 Januari 2012


 
dariUSD 74satu malam Golden Tulip Hotel JeddahAirport Road, PO Box 2559 Jeddah 21461 Arab Saudi, Jeddah diterima 5.0based pada 3 ulasan

  
Hotel Area: AirportThe Kaki adalah hotel moden di pusat bandar Jeddah, boasting pelbagai kemudahan selesa. Hotel ini mempunyai lokasi ideal untuk pelancong, dekat dengan pantai dan hanya ...

 
dariUSD 547satu malam Waldorf Astoria Qasr Al SharqUtara Corniche Road, Jeddah Fantastic 8.8based atas 2 ulasan

  
Hotel Area: Jeddah City CenterBaik untuk perniagaan ataupun bercuti, setiap bilik 38 di harta bintang-5, Waldorf Astoria Qasr Al Sharq ini direka untuk membantu para tetamu berehat dengan selesa dan gaya.Setiap bilik akses internet ...

 
dariUSD 213satu malam Movenpick Jeddah HotelPO Box 2109 Madina Road, Jeddah Sangat Bagus 7.8based atas 14 ulasan

  
Hotel Area: Jeddah City CenterDuduk dan berehat di salah satu hotel 124 bilik tetamu, semuanya direka demi keselesaan tetamu dalam pikiran.Untuk para tetamu merasa selesa, semua bilik mempunyai ciri di rambut bilik, ...

 
dariUSD 106satu malam Red Sea Palace HotelKing Abdulaziz Jalan POBox 824 Jeddah 21421 Arab Saudi, Jeddah Baik 7.0based pada 7 ulasan

  
Hotel Area: AirportApa hotel yang lebih baik untuk digunakan sebagai asas untuk menerokai Jeddah dari Hotel Istana Laut Merah, yang terletak betul-betul di tengah-tengah bandar? Harta ini di tempat yang ideal untuk shopaholics, terletak ...

 
dariUSD 129satu malam Makarim Annakheel DesaUtara membenci, Jeddah Menyenangkan 6.5based pada 6 ulasan

  
Hotel Area: LainSetiap bilik pancuran, balkoni / teres, mini bar, TV satelit / TV kabel.Hotel yang sangat baik di Jeddah juga mempunyai perkhidmatan dobi / cucian kering, kedai, kemudahan mesyuarat, ...

 
dariUSD 138satu malam Ramada Continental Jeddah HotelPalestin Street, Jeddah 21472 Sangat Bagus 7.7based pada 5 ulasan

  
Hotel Area: LainSetiap bilik di hotel menawarkan tetamu pancuran, televisyen, bilik tidak merokok. Para tetamu akan menikmati kemudahan hotel dan perkhidmatan termasuk restoran, pertemuan ...

 
dariUSD 92satu malam Apartment Ewa Safari HotelAlsalama Dist. Al-Madina Road-Quraish Bridge, Jeddah Menyenangkan 6.2based pada 3 ulasan

  
Hotel Area: LainUntuk membuat para tetamu merasa selesa, semua bilik mempunyai televisyen, pendingin hawa, papan seterika. Ciri-ciri lain di hotel ini termasuk lif, pusat perniagaan, bilik 24 jam ...

 
dariUSD 240satu malam Jeddah Elaf Mall Hotel Red SeaCorniche Road, Jeddah Fantastic 8.8based pada 7 ulasan

  
Hotel Area: LainSemua bilik mempunyai pengering rambut, akhbar harian, AC, papan seterika sebagaimana amenity lainnya. Ciri-ciri lain di hotel ini termasuk perkhidmatan dobi / cucian kering, pertemuan ...

 
dariUSD 79satu malam Holiday Jawad Al Al AbyadPangeran Fahad Street (Siteen Street), Jeddah Baru!Ulasan akan hadir
  
Hotel Area: LainBeberapa ciri yang anda akan nikmati termasuk TV satelit / kabel, tab mandi, bilik tidak merokok, pancuran. Para tetamu akan menikmati kemudahan hotel dan perkhidmatan termasuk keselamatan ...

 
dariUSD 91satu malam Rest Inn Suites Hotel hujan esKing Abdul Aziz Rd, Jeddah Baru.!Ulasan akan hadir
  
Hotel Area: LainTermasuk di semua bilik AC, pancuran dan tab, TV satelit / kabel.Untuk membuat para tetamu semakin lengkap, hotel Jeddah menawarkan lif, perkhidmatan bilik, ...

 
dariUSD 67satu malam Hotel Suites SanamKabupaten Comercial, Jeddah Hebat 10.0based pada 1 ulasan

  
Hotel Area: LainPara tetamu akan mendapati papan seterika, meja, pengering rambut menanti di setiap bilik. Para tetamu akan menikmati kemudahan hotel dan perkhidmatan termasuk ruang lif, restoran 24 jam ...

 
dariUSD 93satu malam Bhadur Resort JeddahUtara Obhor, Jeddah 3.0based diterima pada 1 ulasan

  
Hotel Area: LainAda televisyen, tab mandi, AC di setiap dilengkapi dengan baik di hotel bilik. Memaparkan restoran, perkhidmatan bilik, tempat simpanan dalam, business Center, Jeddah ini ...

 
dariUSD 479satu malam Park Hyatt Jeddah Marina Club and Spa HotelAl Hamra District, Southern Corniche, Jeddah Menyenangkan 6.7based atas 2 ulasan

  
Hotel Area: Waterfront DaerahSetiap bilik AC, bilik tidak merokok, meja. Hotel yang sangat baik di Jeddah juga mempunyai perkhidmatan bilik 24 jam, kedai, kemudahan mesyuarat. Kemudahan untuk rekreasi.
Info lebih lanjut dalam bahasa lain lihat di salah satu weblog di bawah:
http://kekabah.blogspot.com/http://travelandhealthnews.blogspot.comhttp://entertainmentandgetextramoney.blogspot.comhttp://mjusuf.blogspot.com/http://computer-internet-usaha.blogspot.com/http://computer-internet-3d-animationsetc.blogspot.com/http://newsvideo-photo.blogspot.com/http://allsportcourseskursusolahraga.blogspot.com/http://computer-internet-bussines.blogspot.com/http://education-pendidikan-online.blogspot.com/http://jobvacancieslowongankerja.blogspot.com/http://soccercoursessepakbola.blogspot.com/http://moviemusicfilmmusik.blogspot.com/http://languagecourseskursusbahasa.blogspot.com/http://cookreciperesepmasakan.blogspot.com/http://clickbankbussinesbankdatabisnis.blogspot.com/http://entertainmentandgetextramone.blogspot.com
sumber: http://almanhaj.or.id/

No comments:

Post a Comment